1 Trong những câu thơ sau, cây cối và sự vật tự | Bostonenglish.edu.vn

1 Trong những câu thơ sau, cây cối và sự vật tự xưng là gì ?
a) Tôi là bèo lục bình
Bứt khỏi sình đi dạo
Dong mây trắng làm buồm
Mượn trâng non làm giáo.
. Luyện từ và câu – Tuần 28 Trang 47 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 28 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

1. Trong những câu thơ sau, cây cối và sự vật tự xưng là gì ?

a) Tôi là bèo lục bình

Bứt khỏi sình đi dạo

Dong mây trắng làm buồm

Mượn trăng non làm giáo.

Cây lục bình tự xưng là : …………………………………………………………………………

Cách xưng hô ấy có tác dụng gì ?……………………………………………………………………………………..

b)

Tớ là chiếc xe lu

Người tớ to lù lù

Con đường nào mới đắp

Tớ lăn bàng tăm tắp.

Chiếc xe lu tự xưng là :……………………………

Cách xưng hô ấy có tác dụng gì ? …………………………

2. Viết vào ô trống bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Để làm gì ?”:

 

Câu

 

Bộ phận câu trả lời câu hỏi

“Để làm gì?”

a) Con phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng.

 ……………………………

b) Cả một vùng sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội để tưỏng nhớ ông.

 …………………………

c) Ngày mai, muông thú trong rừng mở hội thi chạy để chọn con vật nhanh nhất.

…………………………….

See also  Nội dung của quản lý dự án đầu tư - Đề cương ôn tập môn Lập và phân tích dự án đầu tư | Bostonenglish.edu.vn

3. Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than vào trong truyện vui Nhìn bài của bạn :

Phong đi học về □ Thấy em rất vui, mẹ hỏi:

– Hôm nay con được điểm tốt à   

– Vâng Con được khen nhưng đó là nhờ con nhìn bạn Long □ Nếu không bắt chước bạn ấy thì chắc con không được thầy khen như thế.

Mẹ ngạc nhiên :

– Sao con nhìn bài của bạn

– Nhưng thầy giáo có cấm nhìn bạn tập đâu ! Chúng con thi thể dục ấy mà !

TRẢ LỜI:

Quảng cáo

1. Trong những câu thơ sau, cây côi và sự vật tự xưng là gì ?

a)

Tôi là bèo lục bình

Bứt khỏi sình đi dạo

Dong mây trắng làm buồm

Mượn trăng non làm giáo.

Cây lục bình tự xưng là : tôi

Cách xưng hô ấy có tác dụng : làm cho lời kể của lục bình gần gũi, thân mật, như đang nói chuyện với bạn bè.

b)

Tớ là chiếc xe lu

Người tớ to lù lù

Con đường nào mới đắp

Tớ lăn bằng tăm tắp.

Chiếc xe lu tự xưng là : tớ

Cách xưng hô ấy có tác dụng : tạo cảm giác thân mật, gần gũi giữa người nói (xe lu) với người nghe.

2. Ghi vào ô trống bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Để làm gì ?” 

 

Câu

 

Bộ phận câu trả lời câu hỏi

“Để làm gì?”

a) Con phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng.

 để xem lại bộ móng

b) Cả một vùng sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội để tưỏng nhớ ông.

 để tưởng nhở ông

c) ngày mai, muông thú trong rừng mở hội thi chạy để chọn con vật nhanh nhất.

 để chọn con vật nhanh nhất.


3. Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than vào ô trống truyện vui Nhìn bài của bạn :

See also  Hệ thức Vi-et, Ứng dụng các dạng toán liên quan và Bài tập | Bostonenglish.edu.vn

Phong đi học về. Thấy em rất vui, mẹ hỏi :

– Hôm nay con được điểm tốt à ?

– Vâng ! Con được điểm 9 nhưng đó là nhờ con nhìn bạn Long. Nếu không bắt chước bạn ấy thì chắc con không được điểm cao như thế.

Mẹ ngạc nhiên .

– Sao con nhìn bài của bạn ?

– Nhưng thầy giáo có cấm nhìn bạn tập đâu ! Chúng con thi thể dục ấy mà !

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply