Al4C3 + H2O → CH4 + Al(OH)3 – Al4C3 ra CH4 | Bostonenglish.edu.vn

Al4C3 ra CH4

Al4C3 + H2O → CH4 + Al(OH)3 được Bostonenglish biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết phương trình điều chế metan. Hy vọng giúp các bạn học sinh biết viết và cân bằng phương trình phản ứng. Mời các bạn tham khảo.

al4c3 h2o

al4c3 h2o

Bạn đang xem: Al4C3 ra CH4

Điều chế Metan

Phương trình điều chế CH4

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3↓ + 3CH4

 Điều kiện xảy ra phản ứng

Nhiệt độ phòng

 Cách thực hiện phản ứng

Cho Al4C3 tác dụng với nước

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Nhôm cacbua tan dần tạo kết tủa keo trắng, đồng thời có khí CH4 thoát ra

Một số phương pháp điều chế metan

 Điều chế CH4 trong công nghiệp

Ở quy mô công nghiệp, cách thu khí CH4 và các đồng đẳng của nó được tách từ khí thiên nhiên và dầu mỏ. Đây là cách điều chế CH4 dễ dàng và nhanh chóng.

Cách điều chế metan trong phòng thí nghiệm

Một số cách điều chế CH4 trong phòng thí nghiệm như sau:

See also  Phân phối chương trình Tin học 6 Kết nối tri thức - Kế hoạch dạy học lớp 6 môn Tin học | Bostonenglish.edu.vn

Khi cần một lượng nhỏ metan, người ta nung natri axetat chung với vôi tôi xút, hoặc điều chế metan bằng cách cho nhôm cacbua tác dụng với nước:

  • Điều chế CH4 từ nhôm cacbua:

Al4C3+ 12H2O → 4Al(OH)3+ 3CH4

Phản ứng muối natri axetat với xút tạo khí metan (nhiệt phân muối natri của axit carboxylic):

CH3–COONa + NaOH \overset{CaO, to}{\rightarrow} Na2CO3 + CH4

Cách điều chế metanol bằng phản ứng cộng hidro vào cacbon:

C + 2H2 \overset{to, Ni}{\rightarrow} CH4

Cách điều chế CH4 từ khí CO:

CO + 3H2 \overset{to}{\rightarrow} H2O + CH4

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói Al4C3 (Nhôm Cacbua) tạo thành Al(OH)3 (Nhôm hiroxit)

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

3NH4NO3 + CH2 → 7H2+ 3N2 + CO2 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2+ 6NH3 + Ba3(PO4)2 HCl + NaOH → H2+ NaCl
Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phương trình để tạo ra chất Al4C3 (Nhôm Cacbua) ()

2Al2O3 + 9C → 6CO + Al4C3 4Al + 3C → Al4C3

Phương trình để tạo ra chất Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) (aluminium hydroxide)

CO2 + K[Al(OH)4] → Al(OH)3 + KHCO3 3NaOH + Al(NO3)3 → Al(OH)3 + 3NaNO3 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2

Phương trình để tạo ra chất CH4 (metan) (methane)

+ 2H2 → CH4 2NaOH + CH2(COONa)2 → CH4 + 2Na2CO3 CO + 3H2 → CH4 + H2O

Bài tập liên quan 

Câu 1: Cho dung dịch NH3 dư vào dd AlCl3 và ZnCl2 thu được A. Nung A được chất rắn B. Cho luồng H2 đi qua B nung nóng sẽ thu được chất rắn:

A. Zn và Al

B. Zn và Al2O3

See also  Trắc nghiệm: Chọn 'nội y' đoán tính cách bạn! - Trắc nghiệm EQ vui | Bostonenglish.edu.vn

C. ZnO và Al2O3

D. Al2O3

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Xem đáp án

Đáp án D

AlCl3 + 3NH3 + 6H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

ZnCl2 + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2 + 2NH4Cl

Zn(OH)2 + NH3 dư → [Zn(NH3)6](OH)2

Câu 2. Trong các kim loại sau: Cu, Fe, Pb, Al người ta thường dùng kim loại nào để làm vật liệu dẫn điện hay dẫn nhiệt.

A. Chỉ có Cu

B. Cu và Al

C. Fe và Al

D. Chỉ có Al

Xem đáp án

Đáp án B

Đồng và nhôm được dùng làm vật liệu dẫn nhiệt

Câu 3: Kim loại nào sau đây được dùng nhiều nhất để đóng gói thực phẩm:

A. Zn

B. Fe

C. Sn

D. Al

Câu 4. Cho hỗn hợp K và Al vào H2O, thấy hỗn hợp tan hết. Chứng tỏ:

A. Nước dư

B. Nước dư và nK > nAl

C. Nước dư và nK < nAl

D. Al tan hoàn toàn trong H2O

Câu 5. Khi hoà tan AlCl3 vào nước, hiện tượng xảy ra là:

A. Dung dịch vẫn trong suốt

B. Có kết tủa

C. Có kết tủa đồng thời có giải phóng khí

D. Có kết tủa sau đó kết tủa tan

Xem đáp án

Đáp án B

Hòa tan AlCl3 vào nước thì Al3+ bị thủy phân tạo kết tủa

Al3+ + 3H2O → Al(OH)3 + 3H+

Câu 6. Phản ứng nào sau đây điều chế được CH4 tinh khiết hơn?

(1) Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3↓ + 3CH4

(2) C4H10 overset{cracking}{rightarrow} C3H6 + CH4

(3) CH2(COONa)2 + 2NaOH overset{CaO, to}{rightarrow}2Na2CO3 + CH4

(4) CH3COONa + NaOH overset{CaO, to}{rightarrow}Na2CO3 + CH4

A. (1), (2), (3), (4).

B. (2), (3), (4).

C. (1), (3), (4).

D. (3), (4).

Câu 7. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế CH4 bằng phương pháp nào sau đây?

See also  Game Đối Đầu Zombie 8 | Bostonenglish.edu.vn

A. Nung natri axetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút

B. Phân hủy hợp chất hữu cơ

C. Tổng hợp cacbon và hidro

D. Cracking butan

Xem đáp án

Đáp án A: CH2(COONa)2 + 2NaOH overset{CaO, to}{rightarrow} 2Na2CO3 + CH4

Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 3,92 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,95 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là:

A. 70,0 lít.

B. 35 lít.

C. 84,0 lít.

D. 56,0 lít

Xem đáp án

Đáp án B

nCO2 = 3,92/22,4 = 0,175 mol;

nH2O = 4,95/18 = 0,275 mol

Bảo toàn nguyên tố O:

2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O

=> 2x = 0,175.2 + 0,275 => x = 0,3125

Thể tích không khí cần dùng là nhỏ nhất => oxi trong không khí phản ứng vừa đủ

=>VO2(đktc) = 0,3125 . 22,4 = 7 lít

VKhôngKhí(đktc) = 5.7 = 35 lít

…………………..

Bostonenglish đã gửi tới bạn phương trình hóa học Al4C3 + H2O → CH4 + Al(OH)3, khi phân hủy CH4 tạo ra C2H2, có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan các bạn sẽ rất hay gặp trong các dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Chúc các bạn học tập tốt.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Al4C3 + HCl
  • Al4C3
  • CH4 C2H2
  • al4c3+naoh+h2o
  • al4c3 + koh
  • Al4C3 NaOH
  • Al4C3 ra CH4
  • Al4C3 CH4
See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply