Bài 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 sgk Toán 3: Xem đồng hồ | Bostonenglish.edu.vn

Bài 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 sgk Toán 3: Xem đồng hồ. Bài 1 đồng hồ chỉ mấy giờ? Bài 2 quay kim để đồng hồ chỉ đúng giờ

Bài 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bài làm:

+  Đồng hồ A chỉ 4 giờ 5 phút            +  Đồng hồ D chỉ 6 giờ 15 phút  

+  Đồng hồ B chỉ 4 giờ 10 phút            +  Đồng hồ E chỉ 7 giờ rưỡi 

+  Đồng hồ C chỉ 4 giờ 25 phút            +  Đồng hồ G chỉ 12 giờ 35 phút .

Bài 2. Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 7 giờ 5 phút

b) 6 giờ rưỡi

c) 11 giờ 50 phút.

Bài làm

Quay kim đồng hồ và đặt như sau:

Bài 3. Đồng hồ sau đau chỉ mấy giờ

Quảng cáo

Bài làm:

+  Đồng hồ A chỉ 5 giờ 20 phút            +  Đồng hồ D chỉ 14 giờ 5 phút  

+  Đồng hồ B chỉ 9 giờ 15 phút            +  Đồng hồ E chỉ 17 giờ  30 phút

+  Đồng hồ C chỉ 12 giờ 35 phút            +  Đồng hồ G chỉ 21 giờ 55 phút .

Bài 4. Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian ?

Bài làm:

Vài buổi chiều, các đồng hồ chỉ cùng thời gian là :

+ Đồng hồ A và đồng hồ B ( chỉ cùng 4 giờ)

+ Đồng hồ C và đồng hồ G ( chỉ cùng 4 giờ rưỡi)

See also  Cách hiển thị, ẩn, mở rộng hoặc thu gọn thanh công thức trong Excel

+ Đòng hồ D và đồng hồ E ( cùng chỉ 1 giờ 25 phút).

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply