Bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán 4, Tính bằng hai cách | Bostonenglish.edu.vn

Tính bằng hai cách. Bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán 4 – Luyện tập trang 87 SGK Toán 4

1. Đặt tính rồi tính

a) 708 : 354

7552 : 236

9060 : 453

b) 704 : 234

8770 : 365

6260 : 156

2. Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹp thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó ?

3. Tính bằng hai cách :

a) 2205 : (35 x 7)

b) 3332 : (4 x 49)

1.

2. 

24 hộp kẹo chứa số gói kẹo là :

24 x 120 = 2880 (gói)

160 gói cần số hộp kẹo là :

2880 : 160 = 18 (gói)

Quảng cáo

Đáp số : 18 gói kẹo

3.

a) Cách 1 :

2205 : (35 x 7) = 2205 : 245

                        = 9

Cách 2 : 2205 : (35 x 7) = 2205 : 35 : 7

                                      = 63 : 7

                                      = 9

b)

Cách 1 :

3332 : (4 x 49) = 3332 : 196

                        = 17

Cách 2 :

3332 : (4 x 49) = 3332 : 4 : 49

                       = 833 : 49

                       = 17

See also  Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa Hall Và Auditorium Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply