Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000 | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1. 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 7000 ; 8000 ; 9000 ;………;……….; 12 000 ; ………..

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7000 ; 8000 ; 9000 ;………;……….; 12 000 ; ………..

b) 0 ; 10 000 ; 20 000 ;……. ; …….. ; ……. ; 60 000.

c) 33 7000 ; 33 800 ; ……..; 34 000; ……..; ………; 34 300.

2. Viết theo mẫu

Viết số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

25 734

2

5

7

3

4

Hai mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi tư

80 201

4

7

3

2

Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy

Hai mươi nghìn không trăm linh sáu

3. Nối  (theo mẫu)

4. Tính chu vi của hình H có kích thước như hình bên.

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7000 ; 8000 ; 9000 ; 10 000 ; 11 000 ; 12 000 ; 13 000.

b) 0 ; 10 000 ; 20 000 ; 30 000 ; 40 000 ; 50 000 ; 60 000.

c) 33 7000 ; 33 800 ; 33 900; 34 000; 34 100; 34 200; 34 300.

2. Viết theo mẫu

Viết số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

25 734

2

5

7

3

4

Quảng cáo

Hai mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi tư

80 201

8

2

1

Tám mươi nghìn hai trăm linh một

47 032

4

7

3

2

Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai

80 407

8

4

7

Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy

20 006

2

6

Hai mươi nghìn không trăm linh sáu

3. Nối  (theo mẫu)

 4. Tính chu vi hình H có kích thước như bên:

Gọi các đỉnh của hình H là A, B, C, D, E, F. Từ E ta kẻ một đường thẳng vuông góc với AB cắt AB tại G.

Mà hình chữ nhật có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau là:

AF = GE = 9 cm và AG = FE

AG = AB – GB = 18 – DC

      = 18 -12 = 6 (cm)

DE = BC – AF = 18 – 9 = 9 (cm)

EF = AB – DC = 18 – 12 = 6 (cm)

Cách 1:

Chu vi của hình H là :

P(hình H)  = AB + BC + CD + DE + EF + FA

            = 18 + 18 + 12 + 9 + 6 + 9 = 72 (cm)

Cách 2 :

Chu vi của hình H là :

({P_{(hinhH)}} = {P_{(AGEF)}} + {P_{(GBCD)}} – 2GE)

(eqalign{
& P = ({rm{AF + AG) }} times {rm{2 + (BC + CD) }} times {rm{2 – 2GE}} cr
& = (9 + 6) times 2 + (18 + 12) times 2 – 2 times 9 cr
& = 15 times 2 + 30 times 2 – 18 = 72(cm) cr} )

Đáp số: 72cm.

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Ôn tập toán 6 - Luỹ thừa với số mũ tự nhiên và bài tập áp dụng | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply