Bài 1 trang 110 Toán 5 luyện tập, Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. | Bostonenglish.edu.vn

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.. Bài 1 trang 110 SGK toán 5 luyện tập – Luyện tập về tính diện tích xung quanh toàn phần của hình chữ nhật

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) CHiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.

b) Chiều dài (frac{4}{5})m, chiều rộng (frac{1}{3})m và chiều cao (frac{1}{4})m.

a) 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375  (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

Quảng cáo

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

((frac{4}{5}) + (frac{1}{3})) x 2 x (frac{1}{4}) = (frac{17}{30}) (m2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là: 

(frac{4}{5}) x  (frac{1}{3}) = (frac{4}{15}) (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

(frac{17}{30}) + (frac{4}{15}) x 2 = (frac{11}{10}) (m2)

Đáp số: a) 1440dm2; b) 2190dm2

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  4 Wipe Là Gì ?! 3 Wipe Là Gì Wipe Là Gì Và Làm Sao Để Wipe | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply