Bài 100. Luyện tập – Tính nhẩm | Bostonenglish.edu.vn

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 17 bài 100 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. 1. Tính nhẩm . Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 100. Luyện tập

1. Tính nhẩm :

a. 9000 – 7000 =                                5000 – 1000 =

3000 – 2000 =                                    6000 – 5000 =

8000 – 8000 =                                    10000 – 2000 =

b. 4600 – 400 =                                  7200 – 3000 =

8500 – 500 =                                      5600 – 2000 =

9900 – 300 =                                      3800 – 3000 =

6800 – 700 =                                      7400 – 400 =

2. Đặt tính rồi tính :

6480 – 4572

7555 – 6648

9600 – 588

3. Tìm x :

a. x + 7500 = 8500

b. 8400 – x = 400

4. Một siêu thị có 3650kg cá, buổi sáng bán được 1800kg cá, buổi chiều bán được 1150kg cá. Hỏi siêu thị đó còn bao nhiêu ki-lô-gam cá ?

See also  Hướng dẫn làm tròn số trong Excel theo ý muốn | Bostonenglish.edu.vn

1.

a. 9000 – 7000 = 2000                       5000 – 1000 = 4000

3000 – 2000 = 1000                           6000 – 5000 = 1000

8000 – 8000 = 0                                10000 – 2000 = 8000

b. 4600 – 400 = 4200                         7200 – 3000 = 4200

Quảng cáo

8500 – 500 = 8000                             5600 – 2000 = 3600

9900 – 300 = 9600                             3800 – 3000 = 800

6800 – 700 = 6100                             7400 – 400 = 7000

2.

3. Tóm tắt

Cách 1:

Cả ngày siêu thị bán được số ki-lô-gam cá là :

1800 + 1150 = 2950 (kg)

Số ki-lô-gam cá siêu thị còn lại là :

3650 – 2950 = 700 (kg)

Đáp số : 700kg

Cách 2:

Số ki-lô-gam cá sau khi bán buổi sáng còn lại là :

3650 – 1800 = 1850 (kg)

Số ki-lô-gam cá siêu thị đó còn lại là :

1850 – 1150 = 700 (kg)

Đáp số : 700kg

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply