Bài 114. Luyện tập chung | Bostonenglish.edu.vn

Giải câu 1, 2,3, 4 trang 33 bài 114 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Số ?. Câu 1, 2,3, 4 trang 33 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 114. Luyện tập chung

1. Số ?

523 ⨯ 3 =….

402 ⨯ 6= ….

1017 ⨯ 7 = ….

1207 ⨯ 8 = ….

1569 : 3= ….

2412 : 6 = ….

7119 : 7= ….

9656 : 8 = ….

2. Đặt tính rồi tính :

1253 : 2

2714 : 3

2523 : 4

3504 : 5

3. Trong ngày Hội thể dục thể thao, các vận động viên xếp thành các hàng. Ban đầu xếp thành 7 hàng, mỗi hàng có 171 vận động viên. Hỏi khi chuyển thành 9 hàng đều nhau thì mỗi hàng có bao nhiêu vận động viên ?

4. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 234m, chiều rộng bằng ({1 over 3}) chiều dài. Tính chu vi khu đất đó.

1.

523 ⨯ 3 = 1569

402 ⨯ 6 = 2412

1017 ⨯ 7 = 7119

1207 ⨯ 8 = 9656

1569 : 3 = 523

Quảng cáo

2412 : 6 = 402

7119 : 7 = 1017

9656 : 8 = 1207

2.

3. Tóm tắt

Số người có trong 7 hàng là :

171 ⨯ 7 = 1197 (người)

Khi chuyển thành 9 hàng, số người có trong một hàng là :

1197 : 9 = 133 (người)

Đáp số : 133 người

4.

Tóm tắt

Chiều rộng hình chữ nhật là :

234 : 3 = 78 (m)

Chu vi hình chữ nhật là :

(234 + 78) ⨯ 2 = 624 (m)

Đáp số : 624m

See more articles in the category: Wiki
See also  Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Phú - Hà Nội - Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply