Bài 15 trang 9 sgk Toán 8 tập 1, Làm tính nhân: | Bostonenglish.edu.vn

Làm tính nhân. Bài 15 trang 9 sgk toán 8 tập 1 – Nhân đa thức với đa thức.

15. Làm tính nhân:

a) ((frac{1}{2})x + y)((frac{1}{2})x + y);                                    b) (x – (frac{1}{2})y)(x – (frac{1}{2})y)

a) ((frac{1}{2})x + y)((frac{1}{2})x + y) = (frac{1}{2})x . (frac{1}{2})x + (frac{1}{2})x . y + y . (frac{1}{2})x + y . y

                             = (frac{1}{4})x2 + (frac{1}{2})xy + (frac{1}{2})xy + y2 

Quảng cáo

                             = (frac{1}{4})x2 + xy + y2 

b) (x – (frac{1}{2})y)(x – (frac{1}{2})y) = x . x + x(-(frac{1}{2})y) + (-(frac{1}{2})y . x) + (-(frac{1}{2})y)(-(frac{1}{2})y)

                           = x2 – (frac{1}{2})xy – (frac{1}{2})xy + (frac{1}{4}) y2

                           = x2 – xy + (frac{1}{4}) y2

See more articles in the category: Wiki
See also  Giải Tiếng Việt 1 trang 46, 47, 48 Bài 2: Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội - Chân trời sáng tạo | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply