Bài 17 trang 11 sgk Toán 8 tập 1, Chứng minh rằng: | Bostonenglish.edu.vn

Chứng minh rằng. Bài 17 trang 11 sgk toán 8 tập 1 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ.

bài 17 trang 11 sgk toán 8 tập 1

bài 17 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Bạn đang xem: Bài 17 trang 11 sgk Toán 8 tập 1

Đề bài

 Chứng minh rằng:

(10a+5)2=100a.(a+1)+25.

Từ đó em hãy nêu cách tính nhẩm bình phương của một số tự nhiên có tận cùng bằng chữ số 5.

Áp dụng để tính: 252;352;652;752.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng:

Bình phương một tổng: (A+B)2=A2+2AB+B2

Lời giải chi tiết

Ta có:

(10a+5)2=(10a)2+2.10a.5+52=100a2+100a+25=100a(a+1)+25.

* Cách để tính nhẩm bình phương của một số tự nhiên có tận cùng bằng chữ số 5 là:

Bước 1: Tìm số tự nhiên a, sao cho số đã cho viết được dưới dạng 10a+5 tức là có dạng a5¯ (chẳng hạn số 25 thì a=2)

Bước 2: Lấy a nhân với a+1 và nhân với 100, rồi cộng với 25.

Áp dụng tính:

252, ta được a=2 nên 252=2.(2+1).100+25=625;

352, ta được a=3 nên 352=3.(3+1).100+25=1225

Tương tự:

652=6.(6+1).100+25=4225

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

See also  Xử lý hóa đơn viết sai chưa xé ra khỏi cuống

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Bài 18 trang 11 SGK Toán 8 tập 1
  • Bài 23 trang 12 SGK Toán 8 tập 1
  • Bài 17 Toán 8 tập 1 trang 11
  • Bài 21 trang 11 SGK Toán 8 tập 1
  • Bài 21 trang 12 SGK Toán 8 tập 1
  • Bài 19 trang 11 SGK Toán 8 tập 1
  • Bài 7 trang 11 SGK Toán 8 tập 1
  • Giải bài 17 trang 75 SGK Toán 8 tập 1
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply