Bài 2 trang 172 sgk Toán 5 tiết 167 luyện tập, Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m. | Bostonenglish.edu.vn

Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m.. Bài 2 trang 172 sgk toán 5 tiết 167 luyện tập – Tiết 167 luyện tập

Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

Quảng cáo

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 – 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 – 31 = 41 (m)

Đáp os: a) 16m ; b) 41m, 31m.

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Thấu kính hội tụ có tiêu cự f= 20 cm. Vật AB trên trục chính, vuông | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply