Bài 2 trang 75 sách Địa 9, Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng? | Bostonenglish.edu.vn

Vùng Đồng bằng sông Hồng – Bài 2 trang 75 sgk địa lí 9. Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng?

2.  Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng?

+ Hệ thống đê điều ở đồng bằng sông Hồng đã bảo vệ cho vùng tránh khỏi lũ lụt, đặc biệt vào mùa mưa bão:

– Giúp cho việc khai thác các tiềm năng của vùng (đất đai, khoáng sản, cảnh quan du lịch,…) được hợp lí và hiệu quả hơn.

– Giúp cho các hoạt động sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp) và dịch vụ phát triển, đời sống dân cư ổn định.

Quảng cáo

– Bảo vệ thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học kĩ thuật lớn nhất nước.

– Bảo vệ các di tích văn hóa lịch sử, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật của nền kinh tế.

+ Đưa phù sa của các hệ thống sông bồi đắp và mở rộng diện tích vùng cửa sông, ven biển.

See more articles in the category: Wiki
See also  Dialog Là Gì - Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa Dialog Và Dialogue | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply