Bài 3 trang 157 Địa lớp 10,Tính giá trị xuất khẩu bình quân | Bostonenglish.edu.vn

Địa lí ngành thương mại – Bài 3 trang 157 sgk Địa lí lớp 10. a) Tính giá trị xuất khẩu bình quân

Cho bảng số liệu sau:

a) Tính giá trị xuất khẩu bình quân theo đầu người của các quốc gia trên.

b) Vẽ biểu đồ hình cột để thể hiện.

c) Rút ra nhận xét.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

a) Tính giá trị xuất khẩu bình quân theo đầu người
– Hoa Kì: 2789.5 USD/người.
– Trung Quốc (kể cả đặc khu Hồng Công): 657,2 USD/người.
– Nhật Bản: 4439,6 USD/người.

b) Vẽ biểu đồ


c) Nhận xét
– Giá trị xuất khẩu bình quân trên đầu người cao nhất là Nhật Bản, tiếp theo là Hoa Kì, sau đó là Nhật Bản.
– Trung Quốc có giá trị xuất khẩu cao nhất, nhưng giá trị xuất khẩu bình quân trên đầu người thấp nhất.
– Nhật Bàn có giá trị xuất khẩu thấp nhất, nhưng giá trị xuất khẩu bình quân trên đầu người cao nhất.

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Dãy hoạt động hoá học của kim loại, ý nghĩa, cách nhớ và bài tập | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply