Bài 3 trang 170 sgk Toán 5 luyện tập chung, Một mảnh đất được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 1000 (xem hình vẽ). | Bostonenglish.edu.vn

Một mảnh đất được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 (xem hình vẽ).. Bài 3 trang 170 sgk toán 5 luyện tập chung –

Một mảnh đất được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 (xem hình vẽ).

Một mảnh đất được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 (xem hình vẽ). Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó.

Chia mảnh đất thành 1 hình chữ nhật và 1 hình tam giác.

Độ dài thật cạnh AB là:

5 x 1000 = 5000 (cm)

5000cm = 50m

Độ dài cạnh AE = BC là:

2,5 x 1000 = 2500 (cm)

2500cm = 25m

Quảng cáo

Độ dài thật cạnh DE là: 4 x 1000 = 4000 (cm)

4000cm = 40m

Độ dài thật cạnh DC là: 3 x 1000 = 3000 (cm)

3000cm = 30m

Chu vi mảnh đất là: 50 + 25 + 40 + 30 + 25 = 170 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCD là: 50 x 25 = 1250 (m2)

Diện tích mảnh đất hình tam giác là: 30 x 40 : 2 = 600 (m2)

Diện tích cả mảnh đất ABCDE là: 1250 + 600 = 1850 (m2)

Đáp số: Chu vi: 170m   ; Diện tích :1850m2.

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Tập làm văn lớp 3: Nói về trí thức - Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 30 | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply