Bài 3 trang 172 Toán 5 tiết 167 luyện tập, Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD. | Bostonenglish.edu.vn

Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD.. Bài 3 trang 172 sgk toán 5 tiết 167 luyện tập – Tiết 167 luyện tập

Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE có kích thước như hình dưới đây:

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích hình thang EBCD.

c) CHo M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích hình tam giác EDM.

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(84 + 28) x 2 = 224 (cm)

b) Diện tích hình thang EBCD là:

Quảng cáo

(frac{(28 + 84)}{2}) x 28 = 1568 (cm2)

c) Ta có BM = MC = 28 : 2 = 14 (cm)

Diện tích hình tam giác EBM là: 

(frac{(28.14)}{2}) = 196 (cm2)

Diện tích tam giác DMC là:

(frac{(84.14)}{2}) = 588 (cm2)

Diện tích hình tam giác EDM là: 1568 – (196 + 588) = 784 (cm2)

Đáp sô: a) 224cm2 ; b) 1568cm2; c) 784cm2 

See more articles in the category: Wiki
See also  Hướng dẫn cách xuất hoá đơn điều chỉnh giảm doanh thu

Leave a Reply