Bài 3 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một người có khối lượng m = 60 kg đứng trong buồng thang máy trên một bàn cân lò xo. Nếu cân chỉ trọng… | Bostonenglish.edu.vn

Bài 21 : Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính – Bài 3 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Một người có khối lượng m = 60 kg đứng trong buồng thang máy trên một bàn cân lò xo. Nếu cân chỉ trọng lượng của người là: a) 588 N ; b) 606 N ; c) 564 N
thì gia tốc của thang máy như thế nào ?

Một người có khối lượng m = 60 kg đứng trong buồng thang máy trên một bàn cân lò xo. Nếu cân chỉ trọng lượng của người là: a) 588 N ; b) 606 N ; c) 564 N

thì gia tốc của thang máy như thế nào ?

Trọng lực tác dụng lên người P = mg = 588 N.

Số chỉ của cân chính là lực đàn hồi (overrightarrow {{F_{đh}}} ) của lò xo cân.

(a),{F_{đh}} = 588N = P =  > {F_{qt}} = 0 =  > a = 0)

(=>) thang máy chuyển động thẳng đều.

Quảng cáo

(eqalign{  & b);{{F_{đh}}}  = P + {F_q} = P + ma  cr  &  =  > a = {{{F_{đh}} – P} over m} = {{606 – 588} over {60}} = 0,3,(m/{s^2})  cr  & overrightarrow a text{ hướng lên} cr} ) 

(eqalign{  & c),{F_{đh}} = P – {F_q} = P – ma  cr  &  =  > a = {{P – {F_{đh}}} over m} = {{588 – 564} over {60}} = 0,4,(m/{s^2})  cr  & overrightarrow {a,}text{ hướng xuống}  cr} ) .

See more articles in the category: Wiki
See also  8 Cách để tút lại biểu đồ tài chính đẹp trong Excel- Học Excel Online Miễn Phí

Leave a Reply