Bài 4 trang 222 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Một miếng gỗ | Bostonenglish.edu.vn

Tham khảo lời giải bài toán sau đây nhé!

một miếng gỗ hình tròn bán kính 4cm.

một miếng gỗ hình tròn bán kính 4cm.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 222 SGK Vật Lý 11

Bài 45. Phản xạ toàn phần – Bài 4 trang 222 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Một miếng gỗ

Một miếng gỗ mỏng hình tròn, bán kính 4cm. Người ta cắm thẳng góc một chiếc đinh qua tâm O của miếng gỗ nổi trong chậu nước. Thành chậu thẳng đứng và rìa miếng gỗ cách thành chậu 10cm. Nước có chiết suất n = 1,33

a) Cho OA = 6cm. Mất ở trong không khí sẽ thấy đầu A cách mặt nước trong không khí bao nhiêu?

b) Tìm chiều dài lớn nhất của OA để mắt không thấy đầu A của đinh.

c) Thay nước bằng một chất lỏng có chiết suất n Khi giảm chiều dài OA của đinh tới 3,2cm thì mắt không thấy được đầu A của đinh nữa. Tính n’.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

a)

Mắt ở trong không khí sẽ thấy tia khúc xạ từ nước ra không khí, do đó mắt quan sát thấy ảnh A’ của A.

Theo công thức (Xem bài giải câu 5 bài tập bài 44)

({{OA’} over {{n_2}}} = {{OA} over {{n_1}}} Rightarrow OA’ = {{{n_2}} over {{n_1}}}OA)

( Rightarrow OA’ = {1 over {1,33}}.6 = 4,5left( {cm} right))

Vậy mắt ở trong không khí sẽ thây đầu A cách mặt nước 4,5 cm.

See also  Trưởng Bộ Môn Tiếng Anh Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

 b) Để mắt không thây đầu A của dinh thì i > ighvì lúc dó không có tia khúc xạ từ nước ra không khí. Chiều dài lớn nhất của OA thoả i = igh và đồng thời phải bị cạnh của miếng gỗ che lấp đi.

Ta có:  (tan i = {{ON} over {OA}} Rightarrow OA = {{ON} over {tan i}})

Với  ({{mathop{rm sini}nolimits} _{gh}} = {{{n_2}} over {{n_1}}} = {1 over {1,33}} Rightarrow {i_{gh}} = {49^0})

Vậy  (OA = {4 over {tan {{49}^0}}} = 3,53left( {cm} right))

c) Khi thay nước bằng một chất lỏng có chiết suất n’ thì khi chiều dài của đinh là 3,2 cm thì mắt cũng không nhìn thấy đầu A của đinh.

Tương tự như câu trên: (i = {i_{gh}}) với ({{mathop{rm sini}nolimits} _{gh}} = {{{n_2}} over {{n_1}}} = {1 over {n’}})

(OA = {R over {{mathop{rm tani}nolimits} }} Rightarrow tan i = {R over {OA}} = {4 over {3,2}} = 1,25 Rightarrow cot gi = {1 over {tan i}} = 0,8)

Áp dụng công thức lượng giác:

(1 + {{mathop{rm cotg}nolimits} ^2}i = {1 over {{{sin }^2}i}} Rightarrow 1 + 0,{8^2} = n{‘^2} Rightarrow n’ = 1,28)

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 cm O tâm O, cắm thẳng góc
  • một đĩa tròn mỏng bằng gỗ bán kính r=5cm
  • Một miếng gỗ hình tròn
  • Chiều dài lớn nhất của A để mắt không thấy đầu A
  • Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 8cm
  • Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 6cm
  • Một ngọn đèn nhỏ S đặt ở đáy bể nước
  • Một ngọn đèn nhỏ S đặt ở đáy một bể nước (n = 4 3 độ
See also  Flip On Short Edge Là Gì | Bostonenglish.edu.vn
See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply