Bài 42 trang 58 sgk Toán 9 tập 2, Bác Thời vay 2 000 000 đồng của ngân hàng | Bostonenglish.edu.vn

Bác Thời vay 2 000 000 đồng của ngân hàng. Bài 42 trang 58 sgk Toán 9 tập 2 – Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 42. Bác Thời vay 2 000 000 đồng của ngân hàng để làm kinh tế gia đình trong thời hạn một năm. Lẽ ra cuối năm bác phải trả cả vốn lẫn lãi, song bác đã được ngân hàng cho kéo dài thời hạn thêm một năm nữa, số lãi của năm đầu được gộp vào với vốn để tính lãi năm sau và lãi suất vẫn như cũ. Hết hai năm bác phải trả tất cả là 2 420 000 đồng. Hỏi lãi suất cho vay là bao nhiêu phần trăm trong một năm ?

:

Gọi lãi suất cho vay là (x) (%), ((x > 0)).

Tiền lãi sau một năm là: (2 000 000 . frac{x}{100}) hay (20000x) (đồng)

Sau 1 năm cả vốn lẫn lãi sẽ là: (2 000 000 + 20000x) (đồng)

Tiền lãi riêng năm thứ hai phải chịu là:

((2 000 000 + 20000x)frac{x}{100})hay (20000x + 200{x^2})

Số tiền sau hai năm bác Thời phải trả là:

(2 000 000 + 40000x + 200x^2)

Theo đầu bài ra ta có phương trình:

Quảng cáo

(2 000 000 + 40 000x + 200x^2= 2 420 000)

hay (x^2+ 200x – 2 100 = 0)

Giải phương trình:

(Delta = 100^2 – 1 . (-2 100) = 10 000 + 2 100 = 12 100)

(=>  sqrt{Delta’}= 110)

See also  Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh sách Kết nối Tải nhiều - Đề thi học kì 1 lớp 1 có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

nên ({x_1}) = (frac{-100-110}{1} = -210), ({x_2})= (frac{-100+110}{1}= 10)

  Vì (x > 0) nên ({x_1}) không thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Vậy lãi suất là 10%.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply