Bài 43 trang 31 sgk Toán 8 tập 2, Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau: | Bostonenglish.edu.vn

Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau. Bài 43 trang 31 sgk toán 8 tập 2 – Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Toán 8

Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau:

a) Tử số của phân số là số tự nhiên có một chữ số;

b) Hiệu giữa tử số và mẫu số bằng 4;

c) Nếu giữ nguyên tử số và viết thêm vào bên phải của mẫu số một chữ số đúng bằng tử số, thì ta được một phân số bằng phân số ({1 over 5}) .

Hướng dẫn làm bài:

Gọi x là tử số của phân số cần tìm (với (x le {Z^*}))

Mẫu số của phân số:(x – 4left( {x ne 4} right))

Quảng cáo

Từ tính chất thứ ba ta có phương trình:

 ({x over {left( {x – 4} right).x}} = {1 over 5} Leftrightarrow 5x = 10left( {x – 4} right) + x)

⇔(5x = 10x – 40 + x)

(6x = 40)

 (x = {{20} over 3}) (không thỏa điều kiện đặt ra).

Vậy không có phân số thỏa các điều kiện trên

See more articles in the category: Wiki
See also  General Accountant Là Gì - Kế Toán Tổng Hợp (General Accountant) | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply