Bài 45 trang 92 sgk Toán 8 tập 1, Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tia phân giác của góc B | Bostonenglish.edu.vn

Bài 45 trang 92 sgk Toán 8 tập 1, Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tia phân giác của góc B | Bostonenglish.edu.vn

Bài 45 trang 92 sgk Toán 8 tập 1

Bài 45 trang 92 sgk Toán 8 tập 1

Bài 45 trang 92 sgk Toán 8 tập 1, Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tia phân giác của góc B | Bostonenglish.edu.vn

Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tia phân giác của góc B. Bài 45 trang 92 sgk toán 8 tập 1 – Hình bình hành

Bài 45. Cho hình bình hành (ABCD) ((AB > BC)). Tia phân giác của góc (D) cắt (AB) ở (E), tia phân giác của góc (B) cắt (CD) ở (F).

a) Chứng minh rằng (DE // BF).

b) Tứ giác (DEBF) là hình gì ? Vì sao ?

a) Ta có:

+ ABCD là hình bình hành ⇒ AB // CD ⇒ Giải bài 45 trang 92 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 (Hai góc so le trong) (1)

+ DE là tia phân giác của góc D

See also  Bài 45 trang 80 – Sách giáo khoa môn Toán 8 tập 2, Bài 45 Hai tam giác ABC và DEF có | Bostonenglish.edu.vn

Giải bài 45 trang 92 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b) Ta lại có (AB // CD) (Vì (ABCD) là hình bình hành) nghĩa là (BE // DF)         (2)

Từ (1) và (2) ta có tứ giác (DEBF) là hình bình hành.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Ghi nhớ:

Các dấu hiệu nhận biết hình bình hành:
1. Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.
2. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
3. Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.
4. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Kiến thức áp dụng

+ Hình bình hành có các cặp cạnh đối song song.

Tứ giác có các cặp cạnh đối song song là hình bình hành

ABCD là hình bình hành ⇔ AB // CD và AD//BC.

+ Hình bình hành có các góc đối bằng nhau.

ABCD là hình bình hành ⇒ Â = Ĉ và B̂ = D̂

Giải bài 45 trang 92 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp các bạn giải đáp những vấn đề sau đây:
  • Bài 47 trang 93 SGK Toán 8 tập 1
  • Bài 47 trang 92 SGK Toán 8 tập 1
  • Bài 49 trang 93 SGK Toán 8 tập 1
  • Bài 45 SGK Toán 8 trang 31
  • Bài 45 SGK Toán 8 tập 2 trang 54
  • Bài 45 SGK Toán 8 tập 1 trang 133
  • Bài 50 trang 95 SGK Toán 8 tập 1
  • Bài 52 trang 96 SGK Toán 8 tập 1

 

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply