Bài 46 trang 31 sgk Toán 8 tập 2, Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận… | Bostonenglish.edu.vn

Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong 10 phút. Do đó, để kịp đến B đúng thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 6 km/h. Tính quãng đường AB. Bài 46 trang 31 sgk toán 8 tập 2 – Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Toán 8

Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong 10 phút. Do đó, để kịp đến B đúng thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 6 km/h. Tính quãng đường AB

Hướng dẫn làm bài:

Gọi x là quãng đường AB (x > 0; km)

Đoạn đường đi trong 1 giờ: 48 km

Đoạn đường còn lại: x – 48

Thời gian dự đinh:({{x – 48} over {48}})

Thời gian thực tế:({{x – 48} over {54}})

Quảng cáo

Nếu không bị tàu hỏa chắn đường trong 10 phút thì ô tô sẽ đến sớm nên:

({{x – 48} over {48}} – {{x – 48} over {54}} = {1 over 6}) 

⇔(9left( {x – 48} right) – 8left( {x – 48} right) = 72)

See also  Shota Là Gì - Lolita Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

⇔(9x – 432 – 8x + 384 = 72)

⇔(x = 120) (thỏa điều kiện đặt ra).

Vậy quãng đường AB bằng 120 km.

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply