Bài 48 trang 93 sgk Toán 8 tập 1, Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh | Bostonenglish.edu.vn

Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh. Bài 48 trang 93 sgk toán 8 tập 1 – Hình bình hành

Bài 48 trang 93 sgk Toán 8 tập 1

Bài 48 trang 93 sgk Toán 8 tập 1

Bài 48 trang 93 sgk Toán 8 tập 1, Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh | Bostonenglish.edu.vn

48. Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung  điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ?

Lời giải:

Tứ giác EFGH là hình bình hành.

Cách 1: EB = EA, FB = FC (gt)

nên EF là đường trung bình của ∆ABC.

Do đó EF // AC

Tương tự HG là đường trung bình của ∆ACD.

Do đó HG // AC

Suy ra EF // HG       (1)

Tương tự EH // FG   (2)

Từ (1) và (2) suy ra EFGH là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết 1).

Cách 2: EF là đường trung bình của ∆ABC nên EF = (frac{1}{2})AC.

HG là đường trung bình của ∆ACD nên HG = (frac{1}{2})AC.

Suy ra EF = HG

See also  Định Tuyến Tĩnh Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Lại có EF // HG ( chứng minh trên)

Vậy EFGH là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết 3).

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Ghi nhớ: 

Các dấu hiệu nhận biết hình bình hành:
1. Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.
2. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
3. Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.
4. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Kiến thức áp dụng

+ Đường trung bình là đoạn thẳng nối hai trung điểm của hai cạnh trong tam giác.

Đường trung bình song song và bằng một nửa cạnh còn lại.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8ΔABC, AD = DB, AE = EC ⇒ DE // BC và DE = BC/2.

+ Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành (Dấu hiệu nhận biết 3)

ABCD có : AB // CD và AB = CD

⇒ ABCD là hình bình hành.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trên là sự tổng hợp nội dung cũng như phương pháp giải Bài 48 trang 93 sgk Toán 8 tập 1. Hy vọng bài tổng hợp này của Bostonenglish.edu.vn sẽ giúp các bạn cũng như các em trong công việc cũng như trong học tập.
Bostonenglish.edu.vn cũng giúp các bạn giải đáp những vấn đề sau đây:
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply