Bài 5 trang 83 vật lí 10, Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều | Bostonenglish.edu.vn

Lực hướng tâm – Bài 5 trang 83 sgk vật lí 10. Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều

5. Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với tốc độ 36km/h. Hỏi áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất (hình 14.7) bằng bao nhiêu? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy g = 10m/s2

A. 11 760N

B. 11 950N

C. 14 400N

D. 9 600N

Hướng dẫn:

Khi chuyển động đến điểm cao nhất, các lực tác dụng lên xe được biểu diễn như hình vẽ:

Quảng cáo

Phương trình định luật II Niu- tơn cho: (vec{P}+vec{N}= vec{F_{ht}}) (1)

Chọn chiều dương hướng vào tâm, chiếu phương trình (1) lên phương bán kính ta được

P – N = Fht =  (frac{mV^{2}}{R})

=> N = P – (frac{mV^{2}}{R}) = mg – (frac{mV^{2}}{R})

N = 1200 x 10 – (frac{1200.10^{2}}{50}) (V = 36km/h = 10m/s)

N = 9 600N ( N = Q = áp lực lên cầu)

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Khách Thể Nghiên Cứu Là Gì, Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply