Bài 72. Chia cho số có hai chữ số | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 2. Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 32 cái khóa, trong 12 ngày tiếp theo làm được 213 cái khóa. Hỏi trung bình mỗi ngày người đó làm được bao nhiêu cái khóa?

1. Đặt tính rồi tính

552 : 24

450 : 27

540 : 45

472 : 56

2. Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 32 cái khóa, trong 12 ngày tiếp theo làm được 213 cái khóa. Hỏi trung bình mỗi ngày người đó làm được bao nhiêu cái khóa?

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu)

1.

2.

Tóm tắt:

Quảng cáo

Bài giải

Số ngày người thợ đã làm là:

12 + 11 = 23 (ngày)

Số cái khóa người thợ làm trong 23 ngày được là:

132 + 213 = 345 (cái khóa)

Trung bình số cái khóa trong một ngày người thợ đó làm được là

345 : 23 = 15 (cái khóa)

Đáp số : 15 (cái khóa)

3.

See more articles in the category: Wiki
See also  Jam Là Gì - Jam Nghĩa Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply