Bài 9 trang 159 sgk vật lý 10, Một quả bóng có dung tích 2,5 lít | Bostonenglish.edu.vn

Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt – Bài 9 trang 159 sgk vật lý 10. Một quả bóng có dung tích 2,5 lít

9. Một quả bóng có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất 105 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm3 không khí. Tính áp suất của không khí trong quả bóng sau 45 lần bơm. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi.

* Sau 45 lần bơm đã đưa vào bóng một lượng khí ở bên ngoài có thể tích là V1 = 45 . 125 = 5625 cm3 và áp suất p1 = 105 pa

* Khi vào trong quả bóng, lượng khí này có thể tích V2 = 2,5 lít = 2 . 500 cm3 và áp suất P2

Do nhiệt độ không đổi:

Quảng cáo

p1V1 = p2V2 => P2 = (frac{p_{1}V_{1}}{V_{2}}) = (frac{10^{5}.5625}{2 . 500})

P2 = 2,25 . 105 Pa.

                             

See more articles in the category: Wiki
See also  Nêu những ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệp. | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply