BÀI TẬP 4. Hãy so sánh hai vương triều Hồi giáo Đêli và Hồi giáo | Bostonenglish.edu.vn

BÀI TẬP 4. Hãy so sánh hai vương triều : Hồi giáo Đêli và Hồi giáo Môgôn trong lịch sử Ấn Độ. Bài tập 4 trang 33 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

BÀI TẬP 4. Hãy so sánh hai vương triều : Hồi giáo Đêli và Hồi giáo Môgôn trong lịch sử Ấn Độ

GIỐNG NHAU:

– cả hai vương triều đều do đế quốc bên ngoài xâm chiếm và xây dựng nên

– tạo điều kiện cho văn hóa phát triển

– áp bức thống trị nhân dân ẤN ĐỘ -> sự mâu thuẫn giai cấp và dân tộc,làm cho cà 2triều đại đều suy yếu và sụp đổ

KHÁC NHAU:

* HỒI GIÁO ĐÊ-LI:

– năm 1206 người Hồi giáo đến xâm chiếm Ấn Độ  và lập ra vương triều Hồi giáo ĐÊ-LI

– chính sách cai trị:

+ truyền bá,áp đặt đạo hồi,tự dành cho mình quyền ưu tiên trong ruộng đất và địa vị quan lại

Quảng cáo

+ tôn giáo:thi hành chính sách mềm mỏng nhưng vẫn xuất hiện phân biệt tôn giáo

+ văn hóa:văn hóa hồi giáo được truyền vào Ấn Độ ,xây dựng 1 số công trình kiến trúc mang dấu ấn Hồi giáo và xây dựng kinh đô Đêli thành 1 trong những thành phố lớn nhất thế giới

See also  Event Of Default Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

* ẤN ĐỘ MÔGÔN:

– vua Ba-bua (gốc Trung Á,tự nhận là dòng dõi Mông Cổ) đến xâm chiếm Ấn Độ lập ra vương triều MOGÔN (1526-1707)

– chính sách cai trị:các vua ra sức củng cố theo hướng Ấn Độ hóa,xây dựng đất nước,đưa Ấn Độ đạt đến bước phát triền mới dưới thời vua Acoba (1556-1605)

+ xây dựng chính quyền mạnh dựa trên liên kết quý tộc,không phân biệt nguồn gốc

+ xây dựng khối hòa hợp dân tộc,hạn chế sự phân biệt chủng tộc và tôn giáo,hạn chế sự bóc lột của chủ đất và quý tộc

+ đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng đắn và hợp lí,thống nhất đơn vị đo lường

+ khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa nghệ thuật.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply