BÀI TẬP 6. Hãy nêu chính sách đối ngoại của Trung Quốc qua các triều | Bostonenglish.edu.vn

BÀI TẬP 6. Hãy nêu chính sách đối ngoại của Trung Quốc qua các triều đại.. Bài tập 6 trang 25 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

BÀI TẬP 6. Hãy nêu chính sách đối ngoại của Trung Quốc qua các triều đại.

          – Thời Tẩn – Hán : Có lực lượng quân sự lớn mạnh để duy trì trật tự xã hội, trấn áp các cuộc nổi dậy, tiến hành chiến tranh xâm lược. Nhà Tần và nhà Hán chiếm vùng thượng lưu sông Hoàng, thôn tính Trường Giang, chiếm phía đông Thiên Sơn, xâm lược Triều Tiên và đất đai của người Việt cổ.

          – Thời Đường: Tiếp tục chính sách xâm lược:  chiếm Nội  Mông, Tây vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục. Nhà Đường  trở thành một  đế quốc phong kiến phát triển nhất.

          – Thời Minh – Thanh: Thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng” trong bối cảnh bị sự nhòm ngó của tư bản phương Tây dẫn đến sự suy sụp của chế độ phong kiến. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 đã làm cho nhà Thanh sụp đổ.

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  sử dụng có ích nhất quỹ thời gian | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply