Bài tập Excel có lời giải (Dùng hàm VLOOKUP, HLOOKUP và hàm IF ) Phần 3 | Bostonenglish.edu.vn

Cùng làm bài tập excel có lời giải sau đây, học cách sử dụng thành thạo hai hàm VLOOKUP, hàm HLOOKUP, ứng dụng hàm IF hiệu quả chính xác cho các bảng thống kê phức tạp.

26 bài tập excel có lời giải

26 bài tập excel có lời giải

Bạn đang xem: Bài tập Excel 

Hai hàm tìm kiếm VLOOKUP và HLOOKUP được tận dụng triệt để trong các thống kê tuyển sinh, tổng hợp thông tin từ nhiều bảng phụ. Bài tập excel có lời giải ở đây là bảng thông báo tuyển sinh:

BÀI TẬP EXCEL CÓ LỜI GIẢI DÙNG HÀM VLOOKUP, HÀM HLOOKUP VÀ HÀM IF

Tìm kiếm thông tin TÊN NGÀNH bằng hàm HLOOKUP (tìm hiểu về hàm HLOOKUP tại đây) để đưa thông tin tương ứng từ bảng NGÀNH HỌC vào ô trống. Cú pháp đầy đủ: =HLOOKUP(LEFT(C3,1),$B$12:$E$13,2,0)

Sau đó enter sẽ hiển thị ra kết quả, rồi kéo chuột sao chép cú pháp hàm xuống các ô còn lại được kết quả như sau:

Bài tập excel có lời giải, sử dụng hàm HLOOKUP

Hoàn thành cột CỘNG ĐIỂM bằng tổng 3 môn toán hóa sinh, thực hiện đơn giản như sau:

CỘNG ĐIỂM = TOÁN + SINH + HÓA

Với cột ƯU TIÊN, cần sử dụng hàm VLOOKUP (tìm hiểu về hàm VLOOKUP tại đây) theo cú pháp:

=VLOOKUP(VALUE(RIGHT(C3,1)),$B$17:$C$20,2,0) sự khác biệt ở cú pháp này chính là kết hợp hàm VALUE nhằm tránh lỗi không tìm thấy kết quả, đọc bài viết này để hiểu rõ hơn về lỗi thường gặp với hàm VLOOKUP và HLOOKUP.

Hoàn thành cột TỔNG CỘNG bằng tổng điểm cộng và điểm ưu tiên, các bước thao tác rất cơ bản:

See also  Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng | Bostonenglish.edu.vn
TỔNG CỘNG= CỘNG ĐIỂM + ƯU TIÊN

Cuối cùng với cột KẾT QUẢ, chúng ta sử dụng hàm IF (tìm hiểu rõ hơn về hàm IF tại đây) theo cú pháp: =IF(J3>20,”ĐẬU”,”RỚT”)

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Sử dụng hàm IF để phân loại kết quả

Tính phụ cấp chức vụ tại bài tập excel lần này, cần sử dụng hàm IF

Tính phụ cấp chức vụ tại bài tập excel lần này, cần sử dụng hàm IF. Điều kiện phụ cấp chức vụ là: NV thêm 100, KT thêm 150, TP thêm 300, PGĐ thêm 350, GĐ thêm 500. Thay vì lần theo danh mục chức vụ rồi điền vào, chỉ cần sử dụng hàm IF theo cú pháp sau:

=IF(D2=”NV”,100,IF(D2=”KT”,150,IF(D2=”TP”,300,IF(D2=”PGĐ”,350,IF(D2=”GĐ”,500))))) Rồi kéo chuột sao chép hàm IF xuống các ô còn lại để có được kết quả, và đây là cách thực hiện:

*

Bài tập excel có lời giải, tính phụ cấp chức vụ bằng hàm IF

 

Tính lương tại bài tập excel này quá đơn giản, thực hành như sau:

 

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

*

Lương = Lương căn bản * Ngày công.

Tính được tạm ứng trong bài tập excel kết hợp HÀM ROUND và hàm IF

Để tính được tạm ứng trong bài tập excel này cần kết hợp giữa hàm ROUND và hàm IF để thỏa mãn điều kiện đề bài đưa ra (hiểu rõ hơn về hàm ROUND và hàm IF). Cú pháp như sau:

=ROUND(IF((G2+H2)*2/3Rồi kéo chuột sao chép xuống các ô còn lại để có được kết quả như này:

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

*

Bài tập excel có lời giải, tính tạm ứng bằng cách kết hợp hàm

Tính phần còn lại chúng ta làm đúng theo công thức đề bài đưa ra:

*

Còn lại = Phụ cấp chức vụ + Lương – Tạm ứng.

Tính tổng cộng cần sử dụng hàm SUM

Tính tổng cộng cần sử dụng hàm SUM, thực hiện như sau:

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

*

Sử dụng hàm SUM để tính tổng

Tính trung bình cần sử dụng hàm AVERAGE

Tính trung bình cần sử dụng hàm AVERAGE (tìm hiểu các cách tính trung bình tại đây), thực hiện như sau:

*

Tính trung bình bằng hàm average

 

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cần dùng hàm MIN và hàm MAX

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cần dùng hàm MIN và hàm MAX (tìm hiểu các tìm giá trị tại đây), thực hiện như sau:

*

Sử dụng hàm MIN, hàm MAX

Hướng dẫn giải bài tập Excel với hàm IF và hàm RANK

Dưới đây là bài tập mô phỏng cách lồng nhiều hàm IF lại với nhau.

Xét ví dụ sau.

 

*

 

1/ Sử dụng phương pháp lồng nhiều hàm IF trong một công thức để xếp loại học sinh.

Sử dụng công thức:

=IF(C3>=9;”Giỏi”;IF(AND(C3=7);”Khá”;IF(AND(C3=5);”Trung Bình”;”Yếu”))) 

*

 

2/ Dùng hàm xếp hạng RANK.

Sử dụng công thức:

=RANK(C3;$C$3:$C$9;0), với dãy truy xuất được cố định lại $…$ bằng cách nhấn F4.

*

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • 40 bài tập Excel có lời giải
  • Tổng hợp các bài tập Excel có lời giải
  • Bài tập Tin học đại cương Excel có lời giải
  • App giải bài tập Excel
  • 50+ bài tập Excel có lời giải
  • 70 bài tập Excel
  • 56 bài tập Excel
  • Bài tập excel Bảng kê hàng nhập kho có lời giải
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply