Bản Tường Trình Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Bản Tường Trình | Bostonenglish.edu.vn

Bạn đang xem: Bản tường trình tiếng anh là gì

Vietnamese to English translations Law (general)

Vietnamese term or phrase: Bản tường trình sự việc
Nhờ các huynh giúp!Context:Hôm nay, ngày…, tôi xin tường trình….
This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo

*

Local time: 17:49
Report

Explanation:Trong ngữ cảnh này, chúng phải sử dụng động từ tường trình chứ không phải danh từ.To day, ………., I would like to report …..

*

This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Works in field”, this, event, “170px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>VIET NGUYEN NGOLocal time: 17:49

Summary of answers provided

5 Report This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>VIET NGUYEN NGO

Xem thêm: What Does Tho Là Gì Tiếng Anh ? Me Là Gì Tiếng Anh

*

5 Statement of Facts This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Linh Hoang

*

4 Report of Events/ Event Report This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in English to Vietnamese, Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Thao Tran

*

Xem thêm: Phó Giáo Sư Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Về Học Hàm, Học Vị Learner:

This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo

Chuyên mục: Hỏi Đáp

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Eigrp Là Gì - Giao Thức định Tuyến Eigrp | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply