Bảng chữ cái tiếng Việt & Cách phát âm chuẩn Bộ GD-ĐT | Bostonenglish.edu.vn

Bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm 29 chữ cái tiếng Việt theo chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào Tạo, giúp các bé trong độ tuổi đến trường nhanh chóng làm quen với bảng chữ cái, biết cách nhận biết và phát âm chuẩn.

Bảng chữ cái chuẩn Bộ Giáo dục & Đào tạo

Đây cũng là tài liệu hữu ích cho các bậc phụ huynh giúp đỡ con em mình học cách phát âm hiệu quả, chính xác tất cả 29 chữ cái theo chuẩn của Bộ. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm Cách viết 29 chữ cái Tiếng Việt đúng chuẩn.

Bảng 29 chữ cái tiếng Việt theo chuẩn Bộ GD&ĐT

Bảng chữ cái tiếng Việt in hoa

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y

Bảng chữ cái tiếng Việt in thường

a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y

Cách đọc bảng chữ cái tiếng Việt

Chữ hoa Chữ thường Tên gọi
A a a
Ă ă á
 â
B b bê, bê bò, bờ
C c xê, cờ
D d dê, đê, dờ
Đ đ đê, đờ
E e e
Ê ê ê
G g gờ, giê
H h hắt, hờ
I i i, i ngắn
K k ca
L l e-lờ, lờ cao, lờ
M m e-mờ, em-mờ, mờ
N n e-nờ, en-nờ, nờ thấp, nờ
O o o, ô
Ô ô ô
Ơ ơ ơ
P p pê, pê phở, pờ
Q q cu, quy, quờ
R r e-rờ, rờ
S s ét, ét-xì, sờ, sờ nặng
T t tê, tờ
U u u
Ư ư ư
V v vê, vờ
X x ích, ích xì, xờ, xờ nhẹ
Y y i dài, i gờ-réc
See also  Hướng dẫn cách xem lịch sử chỉnh sửa Google trang tính (Google Sheets)

Tiếng việt có 11 chữ ghép biểu thị phụ âm gồm:

  • 10 chữ ghép đôi: ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr.
  • 1 chữ ghép ba: ngh.

Các mẫu bảng chữ cái đẹp

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply