Bảng phân tích các đối thủ cạnh tranh (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ | Bostonenglish.edu.vn

Biểu mẫu kinh doanh

Competitor Analysis Worksheet
Bảng phân tích các đối thủ cạnh tranh

Bảng phân tích này được sử dụng để xác định các đối thủ cạnh tranh của bạn trên thị trường. Các đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tương tự như của bạn (VD: Bạn đào tạo MBA, các đối thủ cạnh tranh này cũng đào tạo những khóa học MBA tương tự như vậy,) hoặc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thay thế sản phẩm, dịch vụ của bạn (VD: Các đối thủ cạnh tranh đào tạo khóa học Thạc sỹ Quản lý Marketing hoặc các khóa học Quản trị cao cấp ngắn hạn.) Hãy điền thông tin của các đối thủ cạnh tranh vào bảng sau, có thể bạn cần thêm trang do thị trường có nhiều đối thủ cạnh tranh chính.

Đối thủ
cạnh tranh A

Đối thủ
cạnh tranh B

Đối thủ
cạnh tranh C

Đối thủ cạnh tranh có trụ sở và hoạt động ở đâu?

Doanh thu hàng năm của đối thủ cạnh tranh là bao nhiêu?

Ban quản lý và hội đồng quản trị của đối thủ cạnh tranh gồm những ai?

Loại hình công ty và thông tin về các liên kết, liên doanh khác?

Điểm mạnh của đối thủ cạnh tranh là gì?

Điểm yếu của đối thủ cạnh tranh là gì?

Mô hình hoạt động hoặc dây chuyền sản xuất của đối thủ cạnh tranh như thế nào?

Chức năng, thẩm mỹ, và các tiêu chí khác về sản phẩm, dịch vụ của đối thủ cạnh tranh so với của bạn thế nào?

Cơ chế giá của đối thủ cạnh tranh như thế nào?

Các hoạt động Marketing của đối thủ cạnh tranh thế nào?

Nguồn cung cấp sản phẩm hoặc đầu vào của đối thủ cạnh tranh thế nào?

Điểm mạnh và yếu của các thông tin tiếp thị và bán sản phẩm, dịch vụ của đối thủ cạnh tranh?

Đối chủ cạnh tranh đang phát triển hay giảm quy mô?

See also  Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong mặt phẳng, bài tập vận dụng | Bostonenglish.edu.vn
See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply