Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Đề thi Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 (Theo Thông tư 27) | Bostonenglish.edu.vn

Đề thi Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 (Theo Thông tư 27)

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu gồm 20 đề thi nhỏ được biên soạn rất chi tiết. Đề thi lớp 1 được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 1

BÀI KIỂM NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn Toán – Lớp 1 – Thời gian làm bài: 60 phút

Họ và tên học sinh: …………………………………… Lớp: ………….

Câu 1 (1điểm) Khoanh vào đáp án đúng nhất

a. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 89

B. 98

C. 99

D. 90

b. Số gồm 4 chục 3 đơn vị là:

A. 34

B. 33

C. 43

D. 40

c. Dãy số nào theo thứ tự từ lớn đến bé

A. 12, 54, 23, 89

B. 54, 89, 23, 12

See also  Here You Are Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

C. 89, 54, 12, 23

D. 89, 54, 23, 12

d. Số liền sau số 79 là

A. 78

B. 80

C. 79

D. 81

Câu 2: (1 điểm)

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

+ Phép tính ……………………..có kết quả cao nhất

+ Phép tính …………………….có kết quả ít nhất

+ Phép tính nào có kết quả bằng 50: ………………………

Câu 3: (1điểm) Nối số với ô trống thích hợp:

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Câu 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

23 gồm …..…..chục và …..…..đơn vị

67 gồm …..…..chục và …..….đơn vị

….….gồm 8 chục và 1 đơn vị

……….gồm 9 chục và 0 đơn vị

58: …………………….……………..

71: ………………….……………….

Câu 5:

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

+ Toa …….ở trước toa thứ 2

+ Toa thứ 4 đứng sau toa thứ ………

+ Toa ……..ở giữ toa thứ 1 và thứ 3

+ Toa …….ở sau toa thứ 3

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

12cm+ 2cm = 14 ☐

12cm+ 2cm = 14 cm ☐

42 cm – 2cm = 40cm ☐

42 – 2 cm = 40 ☐

Câu 7: (1 điểm): Nối hai phép tính có cùng kết quả.

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Câu 8: (1 điểm): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Câu 9: (1 điểm): Trên cành cây có 36 con chim, bỗng dưng có 16 con bay đi mất. Hỏi trên cành cây còn lại bao nhiêu con?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 10: (1 điểm) Nga có 22 cái chì, Lan có 1 chục cái bút mực, Hoa có 15 cái bút sáp. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu cái bút?

A. 37

B.40

C.38

D.47

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 2

BÀI KIỂM TRA NĂM HỌC: 2020 – 2021

See also  Orgy Là Gì - Orgy Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt | Bostonenglish.edu.vn

MÔN TOÁN – LỚP 1

Thời gian làm bài: 50 phút

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………..

Lớp ………………………………………………………………..Trường Tiểu học……………………………………

Câu 1 (1 điểm): Đếm – đọc số – viết số thích hợp

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

a. Hôm nay thứ 6 ngày 18 thì thứ 7 sẽ là ngày nào?

A. ngày 17

B. ngày 18

C. ngày 19

D. ngày 20

b. Số lớn nhất có 2 chữ số giống nhau là?

A.66

B.76

C.88

D.89

c. Kết quả của phép tính 78 – 23 = ……

A.55

B. 56

C.65

D.54

d. Điền dấu 34 – 4 …….30

A. >

B. <

C. +

D. =

Câu 3: (1 điểm) Em hãy viết lại các số từ 1 đến 20

+ theo thứ tự từ bé đến lớn

…………
………………………………………………………………………..

+ theo thứ tự từ lớn đến bé

……………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S

41 cm + 25 cm = 56 cm ☐

23 cm + 12 cm = 53 cm ☐

67 cm – 60 cm = 17 cm ☐

34 cm – 11 cm = 23 cm ☐

Câu 5: (1điểm) Nối phép tính ở các bông hoa có kết quả lớn hơn 37

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

23 + 34

98 – 23

45 + 3

56 – 4

Câu 7: (1 điểm) Điền > < =

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Câu 8: (1 điểm) Quan sát hình và cho biết:

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

– Con chó đứng sau con nào? ………….………..

– Con chim đứng trước con nào ? ……………………..

– Con nào đứng ở giữa con chó và con trâu? ……..……………

See also  Hướng dẫn phân biệt phương thức Select với Activate của đối tượng Worksheet trong VBA | Bostonenglish.edu.vn

– Con nào đứng ở giữa con gà và con trâu ? …………………….

Câu 9: (1 điểm) Một nông trại trông được 26 củ su hào và 23 củ cà rốt.Hỏi nông trại đó trồng được tất cả bao nhiêu cây su hào và cà rốt ?

A. 45

B. 94

C. 3

D.49

Bài 10 (1 điểm): Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối
Có …….. đoạn thẳng

Có …….. đoạn thẳng

Tải file để tham khảo trọn bộ 20 đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1!

Ngoài Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Đề thi học kì 2 lớp 1 Tải nhiều

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply