Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 – 2017 – Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 11 có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 11 có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 – 2017 gồm 8 mã đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 11. Phần đáp án các mã đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trong này đã được VnDoc.com cập nhật đầy đủ và chính xác để gửi tới các em, chính vì vậy các em học sinh có thể đối chiếu kết quả bài làm ngay sau khi làm xong bài. Chúc các em học tốt.

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
Năm học 2016-2017

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

Họ, tên thí sinh:…………………………………………………. SBD: ………………………

Mã đề thi 132

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án
Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án
Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án
Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án
Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

—–HẾT—–

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán

Câu MÃ ĐỀ
132 209 357 485 570 628 743 896
1 B B A C C D D D
2 D C C D D D C B
3 C B A B A B D D
4 B B D D C D B B
5 A D C C B B D A
6 C C D C D D A D
7 D A D B D B A A
8 D A B A B A B D
9 A C C D D A A B
10 C D C B D D D B
11 A D B A D B D C
12 C A A B B A B D
13 A A C A A D B A
14 B D B A C A D C
15 B B A D A B C C
16 A C A C D D D A
17 B D A A B B C A
18 D B B A D C B D
19 A B A D A A A D
20 D A A D D A C B
21 C D C A B B C A
22 D C A A B C C C
23 B C B D A B B C
24 C B D C C A A C
25 A D C C C B D C
26 D D C A A C D B
27 A A A B C A C D
28 C C D B C C B A
29 C A C A B A A D
30 B B D B A C D D
31 D C B B B C D C
32 B C B C B D C C
33 D A B D B C B D
34 A B B D C B C A
35 C B D D B D B B
36 D D C A D B C B
37 C D D C D D B D
38 B C C B C C A A
39 D C D B A A B C
40 C D A D C A D C
41 D A D C A D C A
42 A D A C C A A B
43 C A C D B C A D
44 A B D B A C A C
45 B B B A B B C B
46 A A A A B D D B
47 D A D B A C B A
48 B B B C D C A A
49 D C B A A A A B
50 B B C C C A D B

Đề thi học kì 2 lớp 11 các môn Toán, Văn, Tiếng Anh và các môn khác được VnDoc cập nhật liên tục. Để học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2, mời các bạn tham khảo chuyên mục Đề thi học kì 2 lớp 11 của VnDoc.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

See more articles in the category: Wiki
See also  Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0 | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply