Bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Toán các trường Hà Nội năm 2020 – 2021 – Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN CẦU GIẤY

TRƯNG THCS YÊN HÒA

Đề s 1

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 20202021. MÔN: TOÁN 9

(Thi gian làm bài 120 phút, không k thi gian giao đ)

Câu 1. (

đim) Vi

, cho hai biu thc

.

a) Tính giá tr biu thc

ti

.

b) Chng minh

.

c) Tìm giá tr ca tham s

để phương trình

có nghim duy nht.

Câu 2. (

đim)

) Gii bài toán bng cách lập phương trình hoặc h phương trình:

Đầu năm, hai công ty chế biến nông sn tnh Bình Thun d đnh xut khu

tn thanh long. Nhưng do thc tế dch bnh Covid 19 din biến phc tp

ti Trung Quc nên sn ng xut khu thanh long ca công ty th nht gim

, công ty th hai gim

. Vì vy, c hai công ty ch xut khu đưc

See also  lục phiến môn là gì | Bostonenglish.edu.vn

tn thanh long. Hi theo d định, mi công ty xut khu đưc bao nhiêu tn

thanh long?

) Mt chai dung dch rửa tay khô hình trụ cao

cm, đường kính đáy bằng

cm. Tính th tích chai dung dch đó.

Câu 3. (

đim)

1) Gii h phương trình:

( ) ( )

( ) ( )

3 12 2 4

41 29

x xy

x xy

++ + =

+− + =

2) Trong mt phng tọa độ

, cho đường thng

:

(

là tham s) và parabol

:

.

a) Khi

hãy xác định tọa độ giao điểm của đường thng

và parabol

bng phương pháp đi s.

b) Tìm giá tr ca

để đưng thng

ct parabol

ti

đim phân bit có

hoành đ

,

thỏa mãn:

.

Câu 4. (

đim)

Cho đưng tròn (

;

), đưng kính

. Gi

làm mt đim thuc đưng

tròn sao cho

. Đưng thng vuông góc vi

ti

ct tiếp tuyến ti

Leave a Reply