C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O – HNO3 ra CO2 | Bostonenglish.edu.vn

HNO3 ra CO2

C tác dụng HNO3

C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết phương trình thể hiện tính khử của cacbon với hợp chất Ở nhiệt độ cao cacbon có thể khử được nhiều oxit, phản ứng với nhiều chất oxi hóa mạnh khác nhau, dưới đây là phương trình cụ thể. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng C tác dụng HNO3 ra CO2

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

2. Điều kiện phản ưng C tác dụng HNO3 

Nhiệt độ

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cacbon có thể phản ứng với tất cả dãy chất hóa học nào sau đây

A. O2, CuO, Cl2, HNO3

B. O2, ZnO, HNO3, CO2

C. O2, Al, H2SO4 đặc, CO2

D. O2, ZnO, H2SO4 đặc, Al

Câu 2. C thể hiện tính khử ở phản ứng nào sau đây?

A. 2C + Ca  overset{t^{circ } }{rightarrow} CaC2

B. C + 2H2 overset{t^{circ } }{rightarrow}  CH4

C. C + CO2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2CO

D. 4Al+ 3C overset{t^{circ } }{rightarrow} Al4C3

Câu 3. Phản ứng nào sau đây, cacbon thể hiện tính oxi hóa?

A. C + O2 → CO2

B. C + 2CuO → 2Cu + CO2

C. 3C + 4Al → Al4C3

D. C + H2O → CO + H2

Câu 4. Cho m gam than tác dụng với dng dịch HNO3 đặc nóng dư, thu được 5,6 lít hỗn hợp 2 khí (đktc). Giá trị của m là

A. 1,2

B. 0,6

C. 2,5

D. 3

……………………..

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply