C2H5OH + O2 → CO2 + H2O – C2H5OH ra CO2 | Bostonenglish.edu.vn

C2H5OH ra CO2

C2H5OH+O2 → CO2+H2O được Bostonenglish biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết phương trình phản ứng hóa học đốt cháy C2H5OH sản phẩm sinh khí cacbonic và nước. Mời các bạn tham khảo.

c2h5oh ra co2

c2h5oh ra co2

Bạn đang xem: C2H5OH ra CO2

Phản ứng đốt cháy rượu etylic

Phương trình phản ứng C2H5OH ra CO2

C2H5OH+3O2 overset{t^{circ } }{rightarrow}  2CO2+3H2O

Điều kiện phản ứng xác định 

Nhiệt độ

Tính chất hóa học của Etylic

Etylic C2H5OH phản ứng với oxi

Rượu etylic dễ cháy, khi cháy không có khói và ngọn lửa có màu xanh da trời,toả nhiều nhiệt

C2H5OH + 3O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2CO2 + 3H2O

 Etanol C2H5OH tác dụng với Na, NaNH3

Etanol chỉ tác dụng với Na hay NaNH2

2C2H5OH + Na → 2C2H5ONa + H2↑

C2H5OH + NaNH2 → C2H5ONa + NH3

See also  Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019

 Etanol C2H5OH phản ứng với axit axetic

Tổng quát phản ứng este hóa

ROH + R’COOH ↔ R’COOR + H2O

Phản ứng được thực hiện trong môi trường axit và đun nóng.

Phản ứng có tính thuận nghịch nên chú ý đến chuyển dịch cân bằng.

C2H5OH + CH3COOH ↔ CH3COOC2H5 + H2O

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C2H5OH (rượu etylic) tác dụng vói O2 (oxi) tạo thành H2O (nước) ,trong điều kiện nhiệt độ nhiệt độ
Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phương trình để tạo ra chất C2H5OH (rượu etylic) ((c2h5)2nh diethylamine)

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 CH3CHO + H2O → C2H5OH C2H4 + H2O → C2H5OH

Phương trình để tạo ra chất O2 (oxi) (oxygen)

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 2H2O → 2H2 + O2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2NaOH + NH4HSO4 → 2H2+ Na2SO4 + NH3 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2+ 6NH3 + Ba3(PO4)2 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2+ 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

2CO + O2 → 2CO2 C + O2 → CO2 3NH4NO3 + CH2 → 7H2+ 3N2 + CO2

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm, một lượng nhỏ etilen được điều chế

A. từ khí cracking dầu mỏ

B. từ ancol etylic

C. từ khí etan C2H6

D. từ phản ứng của cacbon với hidro

See also  Hãy giải thích phát biểu “mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu” | Bostonenglish.edu.vn

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Câu 2. Etilen có các tính chất hóa học sau:

A. Tham gia phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, phản ứng với thuốc tí và phản ứng cháy.

B. Chỉ tham gia phản ứng thế và phản ứng với dung dịch thuốc tím.

C. Chỉ tham gia phản ứng cháy.

D. Chỉ tham gia phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, không tham gia phản ứng cháy.

Câu 3. Dãy sau đây gồm các chất tác dụng được với etilen trong điều kiện thích hợp?

A. Hiđro, nước, oxi, brom, hiđro bromua

B. Hiđro, nước, oxi, brom, natri hiđroxit

C. Hiđro, nước, oxi, brom, axit cacbonic

D. Hiđro, nước, oxi, brom, axit axetic

Câu 4. Khi dẫn khí etilen vào dung dịch Brom dư đựng trong ống nghiệm có quan sát thấy

A. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất kết tủa

B. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất lỏng không tan chìm xuống đáy ống nghiệm

C. màu của dung dịch brom nhạt dần, có khí thoát ra

D. màu của dung dịch brom không thay đổi

Câu 5. Trong phòng thí nghiệm, etilen thường được điều chế bằng cách.

A. nung nóng etan để tách hidro

B. tách từ khí mỏ dầu

C. tách nước của ancol etylic

D. Cracking dầu mỏ

Trên đây Bostonenglish đã giới thiệu tới các bạn C2H5OH + O2 → CO2 + H2O. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11Bostonenglish tổng hợp và đăng tải.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply