C6H5Br + NaOH → C6H5ONa + NaBr + H2O – C6H5Br ra C6H5ONa | Bostonenglish.edu.vn

C6H5Br ra C6H5ONa

C6H5Br + NaOH → C6H5ONa + NaBr + H2O được Bostonenglish biên soạn là phương trình phản ứng khi cho C6H5Br tác dụng với dung dịch NaOH để thu được C6H5ONa. Mời các bạn tham khảo.

c6h5br ra c6h5ona

c6h5br ra c6h5ona

Bạn đang xem: C6H5Br ra C6H5ONa

Phản ứng C6H5Br ra C6H5ONa

Phương trình C6H5Br ra C6H5ONa

C6H5Br + NaOH overset{t^{circ },xt,p }{rightarrow} C6H5ONa + NaBr + H2O

Điều kiện phản ứng xảy

Nhiệt độ: nhiệt độ Áp suất: p

Bài tập liên quan

Câu 1: Thủy phân dẫn xuất 2,2-điclopropan trong môi trường kiềm ta thu được sản phẩm hữu cơ bền là:

A. axeton

B. propan-1,2-diol

C. propanal

D. proanol

Câu 2: Khi đun nóng rượu etylic với H2SO4 đặc ở 140oC thì sẽ tạo ra

A. C2H4.

B. CH3CHO.

C. C2H5OC2H5.

D. CH3COOH.

Câu 3: Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là

A. bậc IV.

B. bậc I.

C. bậc II.

See also  Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện và Bài tập | Bostonenglish.edu.vn

D. bậc III.

Câu 4: Công thức tổng quát của dẫn xuất đibrom không no mạch hở chứa a liên kết π là :

A. CnH2n+2-2aBr2.

B. CnH2n-2aBr2.

C. CnH2n-2-2aBr2.

D. CnH2n+2+2aBr2.

Câu 5: Khi đun nóng rượu etylic với H2SO4 đặc ở 140oC thì sẽ tạo ra

A. C2H4.

B. CH3CHO.

C. C2H5OC2H5.

D. CH3COOH.

C6H5Br + NaOH → C6H5ONa + HBr

1. Phương trình phản ứng C6H5Br ra C6H5ONa

C6H5Br + NaOH → C6H5ONa + HBr

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaOH (natri hidroxit) tác dụng vói C6H5Br (Bromobenzen) tạo thành C6H5ONa (Natri Phenolat)

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2+ 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH 2H2+ 2Na → H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2+ NaOH

Phương trình để tạo ra chất C6H5Br (Bromobenzen) ()

Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr Br2 + C6H6 → HCl + C6H5Br C6H5OH + HBr → H2+ C6H5Br

Phương trình để tạo ra chất C6H5ONa (Natri Phenolat) ()

NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2+ NaBr 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2 2NaOH + C2H5COOC6H5 → C6H5ONa + H2+ C2H5COONa

Phương trình để tạo ra chất HBr (Hidro bromua) (hydrobromic acid)

Br2 + H2+ (NH4)2SO3 → (NH4)2SO4 + 2HBr Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr Br2 + H2 → 2HBr

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

2. Bài tập liên quan 

Câu 1. Phản ứng nào sau đây là đúng?

See also  Lòng Tự Tôn Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

A. 2C4H5ONa + CO2 + H2O → 2C6H5OH + Na2CO3

B. C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

C. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Xem đáp án

Câu 2. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

X → Y → C6H5Cl → Z → axit piric ( 2,4,6- trinitrophenol)

X, Y, Z thỏa mãn sơ đồ trên là các chất nào?

A. C6H12, C6H6, C6H5OH

B. C8H18, C6H6, CH6H5OH

C. C2H2, C6H6, C6H5OH

D. C2H4, C4H6, C4H10

Xem đáp án

Câu 3. Chọn phản ứng sai:

A. Phenol + dung dịch Br2 → axit piric + HBr

B. Ancol benzylic + CuO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} andehit benzoic + Cu + H2O

C. Propan-2-ol + CuO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} axeton + Cu + H2O

D. Etylenglicol + Cu(OH)2 → dung dịch màu xanh thẫm + H2O

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Xem đáp án

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng?

(1) Phenol có phản ứng este hóa tương tự ancol

(2) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol

(3) Tính axit của phenol yếu hơn H2CO3

(4) Phenol trong nước cho môi trường axit yếu, quỳ tím hóa đỏ

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 3, 1

D. 1, 2, 3, 4

Xem đáp án

Câu 5. Cho các chất: Phenol, Striren, Ancol benzylic. Thuốc thử duy nhất có thể phân biệt được ba chất lỏng đựng trong ba lọ mất nhãn là:

A. Na

B. Dung dịch Brom

C. Dung dịch NaOH

D. Quỳ tím

Xem đáp án

………………………….

———————–

Trên đây Bostonenglish đã giới thiệu tới các bạn C6H5Br + NaOH → C6H5ONa + NaBr + H2O. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, Bostonenglish xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà Bostonenglish tổng hợp và đăng tải.

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply