Các công thức lượng giác lớp 10 cần nhớ | Bostonenglish.edu.vn

Vậy những công thức lượng giác ở lớp 10 cần nhớ là những công thức nào? công thức lượng giác cơ bản, công thức biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng và công thức lượng giác của các cung liên quan đặc biệt được viết ra sao? chúng ta cùng hệ thống lại qua bài viết này.

I. Các công thức lượng giác cơ bản

 

   

   

   

II. Công thức lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt

1. Công thức lượng giác của cung đối nhau:  và 

 

 

 

 

2. Công thức lượng giác của cung bù nhau:  và 

 

 

 

 

3. Công thức lượng giác của cung hơn kém nhau π:  và 

 

 

 

 

4. Công thức lượng giác của cung phụ nhau:  và 

 

 

 

 

* Cách nhớ gợi ý: 

– Để ý trong cung đối chỉ hàm cos có dấu dương, cung bù chỉ hàm sin có dấu dương, cung phụ tất cả dương nhưng chéo sin-cos tan-cot; hơn kém nhau pi thì tan và cot dương; nên cách nhớ như sau:

 cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pi (π) tan (Cot)

III. Công thức lượng giác: Công thức cộng

 

 

 

 

 

 

* Cách nhớ gợi ý

 Cos thì cos cos sin sin

 Sin thì sin cos cos sin rõ ràng

 Cos thì đổi dấu hỡi chàng

 Sin thì giữ dấu xin nàng nhớ cho.

 Tang tổng thì lấy tổng tang

 Chia một trừ với tích tang, dễ òm.

IV. Công thức lượng giác: Công thức nhân đôi

See also  Tuyển tập thơ chủ đề thực vật cho bé mầm non - Những bài thơ về thực vật cho bé mầm non | Bostonenglish.edu.vn

 

  

 

V. Công thức lượng giác biến đổi tích thành tổng

 

 

 

* Cách nhớ gợi ý (theo thứ tự công thức)

 Cos cos bằng nửa cos_trừ cộng cos_cộng

 Sin sin bằng nửa cos_trừ trừ cos_cộng

 Sin cos bằng nửa sin_trừ cộng sin_cộng

VI. Công thức lượng giác biến đổi tổng thành tích

 

 

 

 

* Cách nhớ gợi ý:

 cos cộng cos bằng hai cos cos

 cos trừ cos bằng trừ hai sin sin

 sin cộng sin bằng hai sin cos

 sin trừ sin bằng hai cos sin

Hy vọng với các công thức lượng giác cần nhớ ở trên sẽ giúp các em dễ dàng vận dụng để giải các bài tập lượng giác trong chương trình lớp 10 và làm nền tảng để tiếp thu tốt phần lượng giác ở lớp 11 sau này.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply