Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả trong Tiếng Anh – Ngữ pháp Tiếng Anh | Bostonenglish.edu.vn

Ngữ pháp Tiếng Anh

Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả trong Tiếng Anh

“Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả trong Tiếng Anh” là tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản gồm 4 cặp từ quan hệ nhân quả hay được sử dụng trong các bài thi, bài kiểm tra Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.

Trắc nghiệm đo độ hiểu biết về liên từ, từ nối

Cách dùng từ nối trong Tiếng Anh

Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả trong Tiếng Anh

1. Because, Because of

Sau because phải một mệnh đề hoàn chỉnh (có cả S và V) nhưng sau because of phải là một danh từ hoặc ngữ danh từ.

 • Jan was worried because it had started to rain.
 • Jan was worried because of the rain.
 • We arrived late because there was a traffic jam.
 • We arrived late because of a traffic jam.

Có thể dùng because of thay cho on account of và due to và ngược lại. Nhưng thường dùng due to sau động từ to be.

 • The accident was due to the heavy rain.

Dùng as a result of để nhấn mạnh hậu quả của hành động hoặc sự vật, sự việc.

 • He was blinded as a result of a terrible accident.
See also  Progressive Là Gì - định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích | Bostonenglish.edu.vn

Có thể đưa mệnh đề nguyên nhân lên đầu câu:

 • Because of the rain, we have cancelled the party.

2. So that

Trong cấu trúc này người ta dùng so that với nghĩa sao cho, để cho. Sau so that phải là một mệnh đề hoàn chỉnh có cả S và V.

Động từ ở mệnh đề sau so that phải lùi một thời so với thời của động từ ở mệnh đề chính.

 • He studied very hard so that he could pass the test.
 • She is sending the package early so that it will arrive in the time for her sister’s birthday.
 • Susan drove to Miami instead of flying so that she could save money.

Chú ý:

Phải phân biệt so that trong cấu trúc này với so that mang nghĩa do đó (therefore). Cách phân biệt là ở thời của động từ đằng sau so that mang nghĩa “do đó” diễn biến bình thường so với thời của động từ ở mệnh đề đằng trước.

 • We heard nothing from him so that we wondered if he moved away.

Cũng cần phân biệt với cấu trúc so + adj/adv + that nêu ở phần sau.

Trong tiếng Anh nói có thể bỏ that trong cụm so that nhưng trong tiếng Anh viết không được bỏ that. Đây là bẫy mà bài thi TOEFL thường nêu ra.

Video học Tiếng Anh How to use SO & SO THAT

Mời các bạn theo dõi video hướng dẫn học Tiếng Anh của thầy Adam. Video này sẽ về chủ đề sử dụng So và So that sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Mời các bạn tham khảo. Chúc các bạn học Tiếng Anh hiệu quả!

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply