Các hình thức phục vụ nơi làm việc – Đề cương ôn tập môn Tổ chức lao động khoa học | Bostonenglish.edu.vn

Đề cương ôn tập môn Tổ chức lao động khoa học

Các hình thức phục vụ nơi làm việc được chúng tôi sưu tầm và giới thiệu nhằm giúp các bạn nắm bắt kiến thức lý thuyết môn học để hoàn thành học phần của mình một cách hiệu quả.

Các hình thức phục vụ nơi làm việc

Các hình thức phục vụ nơi làm việc

Bạn đang xem: Các hình thức phục vụ nơi làm việc

Tùy theo loại hình sản xuất, có thể lựa chọn một số hình thức phục vụ nơi làm việc như sau:

– Phục vụ tập trung.

– Phục vụ phân tán.

– Phục vụ hỗn hợp.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

1. Phục vụ tập trung

Phục vụ tập trung là hình thức phục vụ trong đó tất cả các nhu cầu phục vụ theo chức năng đều do các bộ phận phục vụ của doanh nghiệp đáp ứng.

Hình thức này áp dụng đối với các doanh nghiệp có loại hình sản xuất hàng loạt lớn hay hàng khối, nghĩa là sản xuất có tính chất ổn định cao và quy mô phục vụ lớn.

Ưu điểm: Cho phép sử dụng có hiệu quả cả về lao động phục vụ và các thiết bị phục vụ, đồng thời có thể áp dụng được việc cơ khí hóa các khâu phục vụ cũng như áp dụng các phương pháp phục vụ tiên tiến.

See also  Spreadsheet Là Gì - định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích | Bostonenglish.edu.vn

Nhược điểm: Quản lý khá phức tạp và chỉ phù hợp với sản xuất ổn định.

2. Phục vụ phân tán

Phục vụ phân tán là hình thức phục vụ trong đó các nhu cầu phục vụ tại nơi làm việc được thực hiện trực tiếp do những bộ phận có nhu cầu đảm nhận.

Hình thức này thường áp dụng đối với các doanh nghiệp có loại hình sản xuất đơn chiếc và hàng loạt nhỏ, tức là sản xuất hay thay đổi và tất nhiên nhu cầu phục vụ luôn thay đổi, không ổn định.

– Ưu điểm: Dễ quản lý, linh hoạt, tiết kiệm thời gian và chi phí cho từng nơi làm việc.

Nhược điểm: Năng suất lao động thấp do không có sự chuyên môn hóa lao động và khó đáp ứng được nhu cầu phục vụ phức tạp.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

3. Phục vụ hỗn hợp

Phục vụ hỗn hợp là hình thức phục vụ trong đó các nội dung được phục vụ một cách tập trung ở cấp doanh nghiệp và có nội dung phục vụ phân tán ở các phân xưởng, tức là vừa có các nhu cầu phục vụ do các bộ phận phục vụ của doanh nghiệp đáp ứng, vừa có các nhu cầu phục vụ do các bộ phận tại các phân xưởng tự đảm nhận.

– Ưu điểm:

+ Thích hợp cho các doanh nghiệp có loại hình sản xuất hàng loạt.

+ Sử dụng phổ biến ở các doanh nghiệp ở Việt Nam.

See also  Pkgs Là Gì - Pkg Nghĩa Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Nhược điểm: Trình độ chuyên môn hóa chưa cao và tính chất sản xuất có nhiều biến động.

—————————————

Chúng tôi đã giới thiệu nội dung bài Các hình thức phục vụ nơi làm việc về nội dung và ưu nhược điểm của một số hình thức phục vụ nơi làm việc như: Phục vụ tập trung, phân tán và phục vụ hỗn hợp…

Trên đây, Bostonenglish đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết bài Các hình thức phục vụ nơi làm việc. Các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu của các môn học trong Cao đẳng – Đại học cũng như Cao học khác để phục vụ quá trình nghiên cứu hiệu quả hơn.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Phục vụ hỗn hợp là hình thức phục vụ nơi làm việc trong đó
  • To chức và phục vụ nơi làm việc
  • Phục vụ nơi làm việc
  • Nội dung của To chức và phục vụ nơi làm việc
  • Ví dụ về To chức nơi làm việc
  • Các chế độ phục vụ nơi làm việc
  • Thiết kế nơi làm việc là gì
  • Cách bố trí nơi làm việc
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply