Whoever Là Gì ? Cấu Trúc Và Cách Dùng Whatever Trong Tiếng Anh | Bostonenglish.edu.vn

Whoever Là Gì ? Cấu Trúc Và Cách Dùng Whatever Trong Tiếng Anh | Bostonenglish.edu.vn

Cấu Trúc Và Cách Dùng Whatever Trong Tiếng Anh

Cấu Trúc Và Cách Dùng Whatever Trong Tiếng Anh

Whoever, Whichever, Whatever, Whenever, Wherever và However chắc hẳn những từ này đã rất quen thuộc với các bạn. Vậy bạn đã thực sự hiểu những từ này có ý nghĩa gì và cách sử dụng chúng như thế nào cho đúng chưa? Hãy cùng theo dõi bài viết này từ Bostonenglish.edu.vn để hiểu hơn nhé.

Bạn đang xem: Whoever là gì

Whoever Là Gì ? Cấu Trúc Và Cách Dùng Whatever Trong Tiếng Anh | Bostonenglish.edu.vn

Cách dùng Whoever Whichever Whatever Whenever Wherever và However

Cách Dùng Whoever Là Gì ? Cấu Trúc Và Cách Dùng Whatever Trong Tiếng Anh

Cách Dùng Whoever Là Gì ? Cấu Trúc Và Cách Dùng Whatever Trong Tiếng Anh

 

Whoever là gì?

Ý nghĩa:

Bất kì ai, cho dù là ai, bất kì ai mà.

Whoever = no matter who

Cách dùng Whoever:

Đây là cụm danh từ để chỉ người. Vậy sẽ đứng sau động từ, tính tình, giới từ hoặc làm chủ ngữ trong mệnh đề. Và động từ bổ nghĩa cho Whoever luôn ở dạng số ít.

E.g:

Whoever draw this picture is a real artist. (Ai vẽ bức tranh này đúng là một nghệ sĩ thực thụ).I love you, whoever you are! (Em yêu anh, cho dù anh có là ai đi nữa).

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Whichever là gì?

Ý nghĩa:

Bất kể cái nào.

Whichever = no matter which

Cách dùng Whichever:

Dùng tương tự như whoever nhưng trong trường hợp hạn chế số lượng.

E.g:

Choose whichever brand you prefer. (Hãy chọn bất cứ nhãn hiệu nào mà em thích)In whichever way you choose, I’m sure that it’s the best way. (Bất kể bạn chọn cách nào thì tôi cũng chắc rằng đó là cách tốt nhất).

See also  100 câu động viên, khen ngợi bằng tiếng Anh - Một số mẫu câu khen ngợi trong tiếng Anh | Bostonenglish.edu.vn

Whatever là gì?

Ý nghĩa:

Bất cứ khi nào.

Whatever = no matter what

Cách dùng Whatever:

Tương tự như whichever chỉ khác nhau là whichever là sự lựa chọn giữa một hoặc một số thứ, còn whatever thì không giới hạn sự lựa chọn.

E.g:

I blushed whenever he looked at me. (Tôi đỏ mặt bất cứ khi nào anh ấy nhìn vào tôi)There’s a bike outside, so you can go out whenever you wish. (Có một cái xe đạp bên ngoài, vì vậy bạn có thể đi ra ngoài bất cứ khi nào bạn muốn)

Whenever là gì?

Ý nghĩa:

Bất cứ khi nào, bất cứ khi nào mà.

Whenever = no matter when

E.g:

I blushed whenever he looked at me. (Tôi đỏ mặt bất cứ khi nào anh ấy nhìn vào tôi)There’s a bike outside, so you can go out whenever you wish. (Có một cái xe đạp bên ngoài, vì vậy bạn có thể đi ra ngoài bất cứ khi nào bạn muốn)Wherever did you get that idea? (Bạn tìm đâu ra ý tưởng đó vậy!)

Wherever là gì?

Ý nghĩa:

Cho dù là ở đâu, bất kể hoàn cảnh nào.

Whoever = no matter who

Cách dùng:

Wherever được sử dụng trong 3 trường hợp:

– Dùng làm liên từ để chỉ một sự việc xảy ra hoặc đúng trong mọi trường hợp, tình huống. Cũng là chức năng liên từ nhưng để chỉ rằng bạn không biết địa điểm của một người hay một nơi.

– Dùng như trạng từ với nghĩa là “ở đâu” trong câu hỏi chỉ sự ngạc nhiên.

E.g:

There’re many fast food store around here. You can buy snack from wherever you want. (Xung quanh đây có rất nhiều cửa hàng. Cậu có thể mua bim bim từ bất cứ nơi nào cậu muốn.)Wherever you go, I will be there. (Dù em đi bất cứ nơi nào thì anh cũng sẽ đến đó)

See also  Vật lý 6 bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt - Lý thuyết môn Vật lý 6 | Bostonenglish.edu.vn

However là gì?

Ý nghĩa 1: dù bằng cách nào.

However = no matter how

Ex: She is so beautiful. However you look at her. (Cô ấy thật đẹp, dù có nhìn bằng cách nào đi nữa)

Ý nghĩa 2: tuy nhiên nhưng với nghĩa này thì mình không đề cập chi tiết trong bài viết này.

Ex: I’d love chocolate, however, the calories are too high. (Tôi thích ăn sô cô la, nhưng nó nhiều ca-lo quá).

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÁC DẠNG TỪ W-EVER

WHOEVER
1. Whoever broke the vase, can you please replace it?
(Tôi không biết là ai đã làm vỡ lọ hoa), nhưng bất cứ ai làm vỡ thì phải thay lọ khác.
(whoever = Any person / anyone)
2. Whoever wants to come is welcome.
Bất cứ ai muốn đến cũng được chào đón.
Trong câu trên, Whoever wants to come là mệnh đề quan hệ có chức năng là chủ từ của động từ chính là is
(= Anyone who wants to come is welcome. )
3. He makes friends easily with whoever he meets.
Anh ấy kết bạn dễ dàng với bất cử ai mà anh gặp.
Trong câu trên, whoever he meets là mệnh đề quan hệ đứng vai tân ngữ (object) của giới từ with trong mệnh đề chính.
(= He makes friends easily with anyone who(m) he meets. )
WHICHEVER
1. You can drive whichever of the cars you want.
(Trong số mấy chiếc xe đó) bạn có thể lái bất cứ chiếc xe nào em muốn.
(= You can choose to drive any of the cars)
2.There are four good programs on TV at eight o’clock. We can watch whichever program ( = whichever one) you prefer.
Có 4 chương trình lúc 8 giờ tối nay, muốn xem chương trình cũng được.
(= We can watch any of the four programs that you prefer.)
WHENEVER
1. Whenever the neighbours flush the toilet, water comes through our ceiling.
Bất cứ lúc nào những người hàng xóm dội toilet, nước đều thấm qua trần nhà của chúng tôi.
(= Every time: cứ mỗi khi)
2. Call me whenever you need something.
Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào bạn cần gì
( = any time: bất cứ lúc nào)
WHEREVER
You’ll always find someone who speaks English wherever you go.
Cho dù bạn đi đâu lúc nào bạn cũng tìm thấy ai đó nói tiếng Anh
(= everywhere you go)
HOWEVER
1. However much she eats, she never puts on weight.
Ăn nhiều đến bao nhiêu cô ấy cũng không lên cân nổi.
However bổ nghĩa cho trạng từ much
2. However rich they may be, it still isn’t enough for them.
Dù họ có giàu có đến bao nhiêu, họ cũng bao giờ thấy đủ.
however bổ nghĩa cho tính từ rich

See also  CÁCH DÙNG HÀM LEN TRONG EXCEL ĐỂ ĐẾM SỐ KÝ TỰ TRONG MỘT Ô | Bostonenglish.edu.vn

Bài tập luyện tập sử dụng whoever, whichever, whatever, whenever, wherever và however

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

I will buy the plastic chair or the wooden one, ………. is better.Could I speak to………. is in charge of managing this office, please?Choose ………. of those you are happy with, but think about it carefully.………. rich they may be, it still isn’t enough for them.John love riding his bike ………. the weather is good.Rose like takeing a picture ………. he sees an interesting thing.I’ll make it to lunch, ………. the day goes.You can answer this question ………..My mom goes to the KFC ………. she feels like eating fried chicken.My brother always says ………. comes into his mind.Give it to ………. comes first. The early bird catches the worm.………. much she eats, she never puts on weight.From fried green tomatoes to shrimp and grits, local ingredients are used ……….………. you do, pay attention to your health.

Đáp án

whicheverwhoeverwhicheverHoweverwheneverwhereverhoweverwhenever.wheneverwhateverwhoeverHowever muchwheneverWhatever

Bài tổng hợp này đã cung cấp cách dùng và những ví dụ cụ thể. Hi vọng các bạn sẽ nắm được cách dùng Whoever, Whichever, Whatever, Whenever, Wherever và However nhé!

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp các bạn giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Cấu trúc Whatever
  • Whoever là gì
  • Whatever là gì
  • Whoever cách dùng
  • Sau whatever là gì
  • Cách dùng whoever và whomever
  • WHOEVER và who
  • Cách dùng Whoever và anyone
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply