Cách sao chép và dán ảnh logo, đoạn văn bản và bảng dữ liệu từ Excel vào Word thông qua VBA

Trong bài viết này, Bostonenglish sẽ hướng dẫn bạn cách sao chép và dán ảnh logo, đoạn văn bản và bảng dữ liệu từ Excel vào Word thông qua VBA nhé!

sao chép logo

sao chép logo

Hầu như mọi thứ đều đươc sao chép lại

Thiết kế giải quyết các vấn đề khi tạo ra tính độc nhất cho sản phẩm cuối cùng. Đó gọi là sự sáng tạo. Chúng ta bị chìm trong đống thông điệp hình ảnh của các nhãn hàng mỗi ngày. Có thể bạn thấy một thiết kế tuyệt vời trên blog. Nhưng vài tháng sau, bạn lại đưa ra một ý tưởng gì đó tương tư. Bạn có thể không nhớ tại sao mình lại đưa ra giải pháp như vậy. Khi sáng tạo, chúng ta tái tạo lại những gì mình ấn tượng trước đó mà không hề nhận ra điều đó.

Liệu sao chép có phải là ăn cắp?

Trong nhiều trường hợp, không có nhiều sự khác biệt giữa đánh cắp và sao chép. Chúng tôi sẽ chứng minh mình phân biệt giữa 2 khái niệm này như thế nào. Đánh cắp có nghĩa là sao chép lại một thiết kế từ đầu đến cuối. Công ty muốn có lợi nhuận từ các thuộc tính mà bản thiết kế truyền tải. Việc đánh cắp đơn giản có thể hiểu là lấy một cái logo Nike đặt trên áo và bán chúng với giá gấp đôi. Thiết kế là một cách tiếp cận phù hợp với từng trường hợp, do đó hãy thiết kế sao để thật khó cho ai đó bắt chước.

Việc đánh cắp ý tưởng thường liên quan đến sự khác biệt giữa thông điệp truyền thông và nội dung. Hình ảnh riêng và hình ảnh công khai thường không nhất quán. Đó là lý do tại sao những thương hiệu cao cấp không thể bị đạo nhái dễ dàng. Trộm cắp ý tưởng là một sự nỗ lực gian dối để không bị phát hiện. Sao chép thì khác. Đó là cách chúng ta học hỏi được. Hãy nghĩ về cách những đứa trẻ lớn lên và học các kỹ năng mới: chúng bắt chước cha mẹ mình. Hàng ngàn năm trước, một số tượng điêu khắc La Mã đã được tạo ra bằng cách đúc các bản sao chính xác của các bức tượng Hy Lạp. Bằng cách sao chép chúng ta đang thừa nhận quá khứ và xây dựng dựa trên kiến thức hiện có. Ta tự học cách lập trình bằng cách sao chép mã từ các trang web khác và điều chỉnh trên đó. Sao chép có nghĩa là bị ảnh hưởng bởi một ý tưởng và áp dụng nó trong một hình thức và ngữ cảnh khác. Nó trả tiền cho người khởi tạo và luôn luôn thách thức việc sử dụng thích hợp cho chính nó.

See also  Quy Tắc Hsse Là Gì ? Những điều Cần Biết Về Nghề Hse | Bostonenglish.edu.vn

sao chép logo

Một bản sao của một bản sao của một bản sao

Hãy xem ý tưởng về thiết kế phẳng. Đó là phong cách mà đội ngũ thiết kế Google đã tận dụng, nhưng họ đã không tiếp tục. Thật khó để nhận ra ai đã bắt đầu điều gì đó. Thậm chí nếu bạn tìm được người phát minh, bạn có chắc họ đã không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì mà họ không ý thức được? Có thể họ vẫn đang giấu nguồn gốc? Như bạn thấy, chúng ta nhanh chóng bước vào một cuộc tranh cãi con gà – trái trứng ở đây thôi.

Ngữ nghĩa tối ưu việc sao chép

Ngữ nghĩa làm cho thế giới định hướng tốt hơn cho chúng ta. Chúng ta thường dễ dàng hiểu các pictogram và thay thế chúng là một ngôn ngữ của thương hiệu. Ngữ nghĩa có nghĩa là bạn nhận ra một biểu tượng mà bạn học được ý nghĩa. Hãy nghĩ về biển báo thoát khỏi đám cháy, biểu tượng bánh hamburger hoặc biểu tượng công tắc. Bằng cách nắm bắt điều này, chúng ta biến công việc trở nên có ích hơn đối với nhiều người. Không ai có thể gọi đó là đánh cắp ý tưởng. Dù sao, đó vẫn là sao chép.

Khi tìm hiểu về vấn đề này, tôi đã thay đổi cách sử dụng 2 từ “sao chép” & “ăn cắp”. Việc sao chép tạo cơ hội cho bạn học hỏi, trong khi đó, trộm cắp lại giúp bạn không cần mất công sức làm gì nữa. Có rất nhiều phần có thể lặp lại trong thiết kế. Bạn cần phải lắng nghe và nỗ lực để trở nên độc đáo, nếu không bạn sẽ kết thúc với những khách hàng không hài lòng, sự giảm danh tiếng và sự tăng trưởng cá nhân bằng không.

Trong khi suy nghĩ về vấn đề này, từ “sao chép” và “ăn cắp” cần phải được sử dụng trong các hoàn cảnh khác nhau. “Sao chép” cung cấp cơ hội để tìm hiểu trong khi “ăn cắp” giúp bạn chẳng phải làm việc gì nặng nhọc nữa. Trộm cắp các xung đột mà tất cả các thách thức về thiết kế đều xứng đáng với cùng một giải pháp. Chúng tôi không phải hành động như chúng tôi đang phát minh lại bánh xe mỗi lần – thậm chí đôi khi chúng tôi có thể bán nó theo cách đó. Có rất nhiều phần có thể lặp lại được trong Thiết kế. Bạn phải lắng nghe

See also  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Vật lý Chuyên Sư Phạm Hà Nội năm 2021 - Đề thi vào lớp 10 Chuyên Lí năm 2021 | Bostonenglish.edu.vn

Cách sao chép và dán ảnh logo, đoạn văn bản và bảng dữ liệu từ Excel vào Word thông qua VBA

Áp dụng từ ví dụ trước đó

Cách sao chép và dán ảnh logo, đoạn văn bản và bảng dữ liệu từ Excel vào Word thông qua VBA

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bài viết này sẽ nối tiếp ví dụ trước hướng dẫn Cách sao chép và dán nhiều bảng tính Excel vào Word thông qua VBA, tham khảo tại đây. Dưới đây là hình minh họa:

Mã lệnh VBA được sử dụng

Sub ExportExcelToWord()

‘PURPOSE: Copy/Paste An Excel Table, Text, & Logo Image Into a New Word Document
‘NOTE: Must have Word Object Library Active in Order to Run _
  (VBE > Tools > References > Microsoft Word 12.0 Object Library)
‘SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.com

Dim tbl As Excel.Range
Dim WordApp As Word.Application
Dim myDoc As Word.Document
Dim WordTable As Word.Table
Dim myText As Excel.Range
Dim myLogo As Excel.Shape

‘Optimize Code
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.EnableEvents = False

‘Copy Data from Excel
  Set tbl = ThisWorkbook.Worksheets(Sheet1.Name).ListObjects(“Table1”).Range
  Set myText = ThisWorkbook.Worksheets(Sheet1.Name).Range(“B4:B5”)
  Set myLogo = ThisWorkbook.Worksheets(Sheet1.Name).Shapes(“Logo_Image”)
  
‘Create an Instance of MS Word
  On Error Resume Next
    
    ‘Is MS Word already opened?
      Set WordApp = GetObject(class:=”Word.Application”)
    
    ‘Clear the error between errors
      Err.Clear

    ‘If MS Word is not already open then open MS Word
      If WordApp Is Nothing Then Set WordApp = CreateObject(class:=”Word.Application”)
    
    ‘Handle if the Word Application is not found
      If Err.Number = 429 Then
        MsgBox “Microsoft Word could not be found, aborting.”
        GoTo EndRoutine
      End If

  On Error GoTo 0

‘Optimize Code
  WordApp.Application.ScreenUpdating = False
  
‘Make MS Word Visible and Active
  WordApp.Visible = True
  WordApp.Activate
  
‘Create a New Document
  Set myDoc = WordApp.Documents.Add

‘Copy/Paste Logo
  myLogo.Copy
  myDoc.Paragraphs(myDoc.Paragraphs.Count).Range.Paste
  
‘Spacing
  myDoc.Paragraphs.Add
  myDoc.Paragraphs.Add
  myDoc.Paragraphs.Add

‘Copy/Paste Text
  myText.Copy
  myDoc.Paragraphs(myDoc.Paragraphs.Count).Range.PasteAndFormat (wdFormatPlainText)
  
‘Spacing
  myDoc.Paragraphs.Add
  myDoc.Paragraphs.Add
  
‘Copy Excel Table Range
  tbl.Copy

‘Paste Table into MS Word
  myDoc.Paragraphs(myDoc.Paragraphs.Count).Range.PasteExcelTable _
    LinkedToExcel:=False, _
    WordFormatting:=False, _
    RTF:=False

‘Autofit Table so it fits inside Word Document
  Set WordTable = myDoc.Tables(1)
  WordTable.AutoFitBehavior (wdAutoFitWindow)
  
EndRoutine:
‘Optimize Code
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.EnableEvents = True
  WordApp.Application.ScreenUpdating = True

‘Clear The Clipboard
  Application.CutCopyMode = False

End Sub

Thiết lập biến số cho từng đối tượng trong Excel

Đoạn mã lệnh trên sẽ tự thiết lập các biến số tương ứng với từng loại đối tượng cần sao chép

 • Shape: Đại diện cho các ảnh logo, biểu tượng
 • Range: Đại diện cho các đoạn văn bản, ký tự chữ
 • ListObject: Đại diện cho các bảng dữ liệu

Việc đặt biến số như này sẽ đơn giản hóa quá trình tham chiếu sau này, đồng thời giúp ta phân loại được các đối tượng Excel cần sao chép.

See also  Hướng dẫn giải bài tập Excel với hàm IF và hàm RANK | Bostonenglish.edu.vn

‘Copy Data from Excel
  Set tbl = ThisWorkbook.Worksheets(Sheet1.Name).ListObjects(“Table1”).Range
  Set myText = ThisWorkbook.Worksheets(Sheet1.Name).Range(“B4:B5”)
  Set myLogo = ThisWorkbook.Worksheets(Sheet1.Name).Shapes(“Logo_Image”)

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Đếm số lượng đoạn văn cần sao chép

Thay vì phải tự điền tay các giá trị số thứ tự cho từng đoạn văn cần sao chép một, ta chỉ cần kiếm lại số lượng đoạn văn sau mỗi lần sao chép là xong. Điều này đảm bảo việc đoạn văn cuối cùng luôn được sao chép cẩn thận và đồng thời hạn chế các lỗi xảy ra nếu như tham chiếu vượt số lượng (chẳng hạn hệ thống cố gắng sao chép 6 đoạn văn, trong khi thực tế chỉ có 4 đoạn văn cần phải sao chép mà thôi). Ta sẽ sử dụng đoạn mã lệnh dưới đây:

myDoc.Paragraphs(myDoc.Paragraphs.Count).Range.Paste

Dán các đoạn văn bản và ký tự

Bài viết trước đã nói về cách sao chép và dán nhiều bảng tính Excel vào Word thông qua VBA (có thể tham khảo theo đường link ở phần đầu bài viết), và việc sao chép ảnh logo cũng tương đối đơn giản. Riêng các đoạn văn bản thì lại có chút khác biệt. Nếu sử dụng phương pháp dán thông thường bằng lệnh Paste, bạn sẽ có 1 đoạn văn bản được định dạng theo Word mặc định. Cách này được thiết lập qua lệnh Keep Source Formatting, trừ phi bạn muốn thay đổi định dạng mặc định cho các đối tượng cần sao chép. Để thiết lập việc sao chép chỉ ký tự nguyên trạng mà thôi, bạn cần sử dụng lệnh PasteAndFormat và định dạng ký tự nguyên gốc (wdFormatPlainText).

‘Copy/Paste Text
  myText.Copy
  myDoc.Paragraphs(myDoc.Paragraphs.Count).Range.PasteAndFormat (wdFormatPlainText)

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Dãn cách dòng cho đoạn văn

Khi thêm các đoạn văn vào một trang soạn thảo thì vô hình chung bạn cũng sao chép luôn cả thao tác xuống dòng văn bản (phím Enter) trong Word. Bạn không bị giới hạn số lượng đoạn văn bản cần sao chép, miễn sao cho kết quả nhận được là đúng với mong muốn của bạn. Trong ví dụ này, có trường hợp ta cần phải sao chép cùng lúc 3 đoạn văn trong cùng một hàng, lại có trường hợp bạn chỉ cần sao chép 2 đoạn thôi. Nếu muốn tăng số lượng đoạn văn cần sao chép, bạn hoàn toàn có thể sử dụng mã lệnh phía dưới để tạo thêm các vòng lặp tương tự:

‘Spacing (add 20 paragraphs)
  For x = 1 To 20
    myDoc.Paragraphs.Add
  Next x

Bạn đang xem: sao chép và dán ảnh logo

​Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Cách sao chép
 • Mở sao chép
 • Cách sao chép trên điện thoại
 • Cách sao chép văn bản
 • Cách sao chép trên máy tính
 • Cách sao chép hình ảnh
 • Sao chép la gì
 • Cách sao chép tệp
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply