Câu 1, 2, 3, 4 trang 15 VBT Toán 4 tập 2: Bài 96. Phân số | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 15 bài 96 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Viết phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình vẽ

1. Viết phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình vẽ

2. Viết cách đọc phân số rồi tô màu (theo mẫu)

3. Viết vào ô trống theo mẫu:

Viết

Đọc

 ({7 over 9})

Bảy phần chín

 ({6 over {11}})

 

Viết

Đọc

 

năm phần mười hai

 

bốn phần mười lăm

4. Viết các phân số có mẫu số bằng 5, có tử số lớn hơn 0, bé hơn mẫu số: ……………..

1. 

Quảng cáo

2. 

3. 

Viết

Đọc

 ({7 over 9})

bảy phần chín

 ({6 over {11}})

sáu phần mười một

Viết

Đọc

 ({5 over {12}})

năm phần mười hai

 ({4 over {15}})

bốn phần mười lăm

4. Các phân số có mẫu số bằng 5, tử số lớn hơn 0 và nhỏ hơn mẫu số là:

({1 over 5};{2 over 5};{3 over 5};{4 over 5})

See more articles in the category: Wiki
See also  0286 Là Mạng Gì - 0246, 0286 Là Mạng Nào | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply