Câu 1, 2, 3, 4 trang 24 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1: Tính nhẩm | Bostonenglish.edu.vn

1. Tính nhẩm . Câu 1, 2, 3, 4 trang 24 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 – Bài 17. Bảng nhân 6

1. Tính nhẩm :

6 ⨯ 1                                                       6 ⨯ 4

6 ⨯ 2                                                       6 ⨯ 5

6 ⨯ 3                                                       6 ⨯ 6

6 ⨯ 9                                                       0 ⨯ 6

6 ⨯ 8                                                       6 ⨯ 0

6 ⨯ 7                                                       6 ⨯ 10

2. Mỗi túi có 6kg táo. Hỏi 3 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam táo ?

3. Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số :

4. Viết số thích hợp vào ô trống :

1.

 6 ⨯ 1 = 6                                                6 ⨯ 4 = 24

6 ⨯ 2 = 12                                               6 ⨯ 5 = 30

Quảng cáo

6 ⨯ 3 = 18                                               6 ⨯ 6 = 36

6 ⨯ 9 = 54                                               0 ⨯ 6 = 0

6 ⨯ 8 = 48                                               6 ⨯ 0 = 0

6 ⨯ 7 = 42                                               6 ⨯ 10 = 60

2.

Tóm tắt

Số ki-lô-gam táo có trong 3 túi là :

6 ⨯ 3 = 18 (kg)

Đáp số : 18kg

3.

Ta có: 6 + 6 = 12 ; 12 + 6 = 18 ; 18 + 6 = 24 …… 54 + 6 = 60

4.

 

See more articles in the category: Wiki
See also  Hướng dẫn cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu mới nhất 2019

Leave a Reply