Câu 1, 2, 3, 4 trang 44 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1: Tính nhẩm | Bostonenglish.edu.vn

1. Tính nhẩm . Câu 1, 2, 3, 4 trang 44 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 – Bài 35. Luyện tập

1. Tính nhẩm :

a. 7 ⨯ 5                                          7 ⨯ 8

35 : 7                                              56 : 7

7 ⨯ 6                                              7 ⨯ 4

42 : 7                                              28 : 7

b. 42 : 7                                          63 : 7

14 : 7                                              7 : 7

28 : 7                                              21 : 7

35 : 7                                              16 : 2

49 : 7                                              48 : 6

70 : 7                                              56 : 7

2. Tính :

42 : 7                                              42 : 2

48 : 6                                              48 : 4

63 : 7                                              69 : 3

35 : 7                                              50 : 5

3. Trong vườn có 63 cây ăn quả, ({1 over 7}) số cây đó là cây bưởi. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi ?

4.

a. Đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng AB.

b. Chấm một điểm I trên đoạn thẳng AB, sao cho độ dài đoạn thẳng AB bằng ({1 over 3}) độ dài đoạn thẳng AB.

1.

a. 7 ⨯ 5 = 35                                  7 ⨯ 8 = 56

Quảng cáo

35 : 7 = 5                                       56 : 7 = 8

7 ⨯ 6 = 42                                      7 ⨯ 4 = 28

42 : 7 = 6                                       28 : 7 = 4

b. 42 : 7 = 6                                   63 : 7 = 9

14 : 7 = 2                                       7 : 7 = 1

28 : 7 = 4                                       21 : 7 = 3

35 : 7 = 5                                       16 : 2 = 8

49 : 7 = 7                                       48 : 6 = 8

70 : 7 = 10                                     56 : 7 = 8

2.

3.

Tóm tắt

Số cây bưởi có trong vườn là :

63 : 7 = 9 (cây)

Đáp số : 9 cây

4.

a. Đo độ dài đoạn thẳng AB được 9cm hay AB = 9cm.

b. Độ dài đoạn thẳng AI là: 9 : 3 = 3 (cm)

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Hãy so sánh ưu nhược điểm của phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà ? | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply