Câu 1, 2, 3 trang 87 vở bài tập Toán lớp 4 tập 1: Bài 76. Luyện tập | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 2. Xe thứ nhất chở 27 can dầu, mỗi can chứa 20 l. Xe thứ 2 chở các thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 45l và chở nhiều hơn xe thứ nhất 90l. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu thùng dầu?

1. Đặt tính rồi tính:

a) 380 : 76

495 : 15

765 : 27

b) 9954 : 42

24662 : 59

34290 : 16

2. Xe thứ nhất chở 27 can dầu, mõi can chứa 20 l. Xe thứ 2 chở các thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 45l và chở nhiều hơn xe thứ nhất 90l. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu thùng dầu?

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu)

1. a)

b)

Quảng cáo

2.

Tóm tắt:

Bài giải

Số dầu mà xe thứ nhất chở là:

27 × 20 = 540 (l)

Số dầu mà xe thứ hai chở được là:

540 + 90 = 630 (l)

Số thùng dầu mà xe thứ hai chở được là:

630 : 45 = 14 (thùng)

Đáp số: 14 thùng

3.

See more articles in the category: Wiki
See also  Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội - Đề kiểm tra học kì II môn Văn lớp 12 có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply