Câu C1 trang 170 SGK Lý 12 Nâng cao, Hiệu suất của máy biến áp | Bostonenglish.edu.vn

Bài 32. Máy biến áp. Truyền tải điện năng – Câu C1 trang 170 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Hiệu suất của máy biến áp

C1. Hiệu suất của máy biến áp trong thực tế có thể  đạt tới (98 – 99%). Hãy viết biểu thức tính hiệu suất của máy biến áp và giải thích vì sao nó có thể đạt tới giá trị lớn.

Giải

Hiệu suất của máy biến áp là tỉ số (tính ra %) giữa công suất lấy ra ở mạch thứ cấp P2 và công suất đưa vào ở mạch sơ cấp P1.

                                          (H = {{{P_2}} over {{P_1}}})     

Quảng cáo

Sự hao phí điện năng trong máy biến áp gồm có sự toả nhiệt Jun – Lenxơ trong các cuộn dây và do dòng Phucô trong lõi. Ta hạn chế bằng cách dùng dây dẫn bằng đồng tốt và lõi thép làm bằng các lá thép kĩ thuật mỏng ghép cách điện với nhau.

Vì vậy hiệu suất của máy biến áp rất cao, trong thực tế có thể đạt tới (98%) hay (99%) 

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Ban - dắc đã từng nói: “Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa” hãy bàn luận ý kiến trên - Dàn ý + bài văn mẫu lớp 11 | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply