Câu điều kiện hỗn hợp trong tiếng Anh - Ngữ pháp tiếng Anh | Boston

Câu điều kiện hỗn hợp trong tiếng Anh

Câu điều kiện hỗn hợp trong tiếng Anh

Câu điều kiện hỗn hợp trong tiếng Anh

Như các bạn đã biết, bên cạnh 4 loại câu điều kiện cơ bản là câu điều kiện loại 0, câu điều kiện loại 1, loại 2 và loại 3. Thì còn có những dạng thức đặc biệt khác của câu điều kiện. Đó là câu điều kiện có sự kết hợp của 02 loại câu điều kiện với nhau mà chúng ta gọi đó là câu điều kiện hỗn hợp.

Bài viết liên quan:

Nối tiếp seri về ngữ pháp câu điều kiện, Boston English sẽ giới thiệu đến các bạn loại câu điều kiện cuối cùng cũng như là ngữ pháp cuối cùng trong bộ bài viết Câu điều kiện.

Học tiếng Anh giỏi cùng Boston English
Học tiếng Anh giỏi cùng Boston English

Câu điều kiện hỗn hợp

A: Câu điều kiện hỗn hợp loại 1

1. Khái niệm:

Câu điều kiện hỗn hợp loại 1 là sự kết hợp của câu điều kiện loại 3 và câu điều kiện loại 2.

2. Công thức – Cấu trúc:

If + S + had + P.P (quá khứ phân từ), S + would + V (nguyên mẫu)

Với câu điều kiện hỗn hợp loại 1 thì mệnh đề quan hệ là câu điều kiện loại 3, còn mệnh đề chính là câu điều kiện loại 2.

Đọc thêm: Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh

Ví dụ:

Ex 1: If he had worked harder at school, he would be a student now. / Nếu anh ra học hành chăm chỉ hơn, thì bây giờ anh ta đã trở thành một sinh viên rồi.

=> Mệnh đề điều kiện là câu điều kiện loại 3, động từ chia ở dạng quá khứ hoàn thành “had worked. Còn ở mệnh đề chính là câu điều kiện loại 2, động từ  sau “would” có dạng nguyên thể be.

Ex 2: If I had taken his advice, I would become a richman now. / Nếu tôi làm theo lời khuyên của anh ấy thì giờ đây tôi đã có thể trở thành người đàn ông giàu có rồi.

=> Ở mệnh đề điều kiện, động từ chia ở thì quá khứ hoàn thành “had taken“. Mệnh đề chính động từ sau “would” chia ở dạng nguyên thể “become“.

3. Cách dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 1

Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 1 để diễn tả giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả thì trái ngược với hiện tại.

=> Nghĩa là mệnh đề điều kiện là điều không có thật ở quá khứ, mệnh đề chính là điều không có thật ở hiện tại.

Ví dụ:

If we had looked at the map, we wouldn’t be lost. / Nếu chúng tôi tìm được bản đồ, chúng tôi đã không bị lạc.

=> Thực tế là chúng tôi đã không có bản đồ, sự việc “không bị lạc” trong ví dụ là điều trái ngược với thực tế là chúng tôi đã bị lạc.

B: Câu điều kiện hỗn hợp loại 2

1. Khái niệm:

Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 là sự kết hợp của câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3.

2. Công thức

If + S + V (quá khứ) , S + would + have + P.P

=> Mệnh đề điều kiện là câu điều kiện loại 2, mệnh đề chính là câu điều kiện loại 3.

Ví dụ:

If  I were you, I would have learned  English earlier. / Nếu tôi là bạn thì tôi đã học tiếng Anh sớm hơn.

=> Ở mệnh đề điều kiện động từ chia ở dạng quá khứ, trong trường này động từ to be nên được chia ở dạng “were“. Còn mệnh đề chính có dạng would + have learned.

If he didn’t love her, he wouldn’t have  married her./ Nếu anh ấy không yêu chị ấy thì  anh ấy đã không lấy cô ấy làm vợ.

=> Mệnh đề điều kiện chia ở quá khứ “didn’t love“. Mệnh đề chính có dạng “wouldn’t have married.

3. Cách dùng

Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 2 để:

  • Diễn tả giả thiết trái ngược với thực tại, còn kết quả thì trái ngược với quá khứ.

=> Nói cách khác, mệnh đề điều kiện là điều không có thật ở hiện tại, mệnh đề chính là điều không có thật trong quá khứ.

Ví dụ:

If my English was bette, I’d have been able to translate the letter. / Tôi đã có thể dịch lá thư nếu tiếng Anh của tôi tốt hơn.

=> Thực tế là hiện tại tiếng Anh của anh ta không hề tốt, mà việc “dịch lá thư” trong ví dụ là điều không thể xảy ra trong quá khứ, bởi thực tế anh ta không thể dịch được lá thư.

Câu điều kiện hỗn hợp là ngữ pháp cuối cùng mà Boston muốn giới thiệu đến các bạn trong seri bài viết về ngữ pháp câu điều kiện. Biết thêm một kiến thức mới là con đường chinh phục tiếng Anh của bạn sẽ gần thêm một đoạn, hãy cố gắng lên nhé, thành công sắp mỉm cười với bạn rồi đấy.

Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Boston
Địa chỉ: Số 14 ngõ 68 Xuân Thủy – Cầu Giấy –  Hà Nội
Điện thoại: 0243.793.9422 – Hotline: 097.268.3355
Email: hotro@bostonenglish.edu.vn
Website: https://bostonenglish.edu.vn

Bài viết đang theo dõi:

Thuộc chuyên mục tài liệu tiếng Anh mất gốc. Để có thể học thêm được nhiều kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh, vui lòng truy cập tại đây.

Bài viết gắn thẻ:

  • cau dieu kien hon hop
  • câu điều kiện hỗn hợp
  • câu điều kiện hỗn hợp trong tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận Facebook:

Bài viết liên quan

Đăng ký học
Lịch khai giảng khóa học Boston
Lịch khai giảng khóa học Boston
Lịch khai giảng khóa học Boston
Lịch khai giảng khóa học Boston