Câu hỏi 1 trang 7 Sinh 9, Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học | Bostonenglish.edu.vn

 

Bài 1:

Menđen và di truyền học – Câu hỏi 1 trang 7 SGK Sinh học 9. Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học

Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học

 Đối tượng nghiên cứu của di truyền học: nghiên cứu bản chất và tính quy luận của di truyền
– Nội dung nghiên cứu: nghiên cứu các vấn đề sau:

+ cơ sở vật chất, cơ chế di truyền

+ Các quy luật di truyền

 

+ Nguyên nhân và quy luật biến dị

– Ý nghĩa thực tiễn: Di truyền học đã trở thàn ngành mũi nhọn trong sinh học hiện đại. Biến dị và di truyền là cơ sở lí thuyết của khoa học chọn giống, sử dụng để phát hiện nguyên nhân, cơ chế của bệnh, tật di truyền để đề xuất các lời khuyên phù hợp trong tư vấn di truyền học và đặc biệt có tầm quan trọng trong công nghiệp sinh học hiện đại

 

See more articles in the category: Wiki
See also  6 cách mở Computer/System Properties trong Windows 10 (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply