Câu hỏi lý thuyết 2 trang 94 SGK Sinh học 9, Hãy trả lời các câu hỏi sau:- Công nghệ sinh học là gì? Gồm những lĩnh vực nào?- Tại sao Công… | Bostonenglish.edu.vn

Bài 32: Công nghệ gen – Câu hỏi lý thuyết 2 trang 94 SGK Sinh học 9. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
– Công nghệ sinh học là gì? Gồm những lĩnh vực nào?
– Tại sao Công nghệ sinh học là hướng ưu tiên và phát triển trên thế giới và ở Việt Nam?

Hãy trả lời các câu hỏi sau:
– Công nghê sinh học là gì? Gồm những lĩnh vực nào?

Công nghê sinh học là ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.

Gồm 7 lĩnh vực:

        + Công nghệ lên men

        + Công nghệ tế bào

         +Công nghệ enzim

         + Công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi

Quảng cáo

         + Công nghệ sinh học xử lí môi trường

         + Công nghệ gen

         + Công nghệ sinh học y – dược

– Tại sao Công nghệ sinh học là hướng ưu tiên và phát triển trên thế giới và ở Việt Nam?

Công nghệ sinh học là hướng ưu tiên và phát triển trên thế giới và ở Việt Nam vì ngành này có hiệu quả kinh tế và xã hội cao.

See also  Cách tính tỷ lệ phần trăm trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply